VARILUX XR pierwsza soczewka progresywna wspierana sztuczną inteligencją

Wymagania wzrokowe dzisiejszych prezbiopów znacznie zmieniły się w ciągu ostatnich 20 lat. Zmiany są spowodowane nowym stylem życia i zadaniami, które ten styl wymuszają.

Należą do nich m.in.: odległości, z których użytkownicy korzystają, wszechobecne urządzenia cyfrowe, konieczność szybkiego przenoszenia wzroku podczas korzystania z różnych materiałów wizualnych (i nie tylko)
oraz wielozadaniowość statyczna, ale także w ruchu.

Chęć nadążenia za ciągle zmieniającym się światem bycia ciągłym kontakcie sprawia, że osoby dotknięte prezbiopią muszą każdego dnia wykonywać około 100 000 ruchów oczu, aby widzieć ostro wyraźnie. Ponadto dobrej jakości widzenie obuoczne staje się dla prezbiopów coraz bardziej istotne jest warunkiem koniecznym, aby mogli oni jak najlepiej obserwować otaczający ich świat.

Dzisiejsze soczewki progresywne muszą przede wszystkim zapewniać łatwą bardziej naturalną adaptację, jednocześnie optymalne widzenie obuoczne tym złożonym środowisku 3D.

Aby nadążyć za dynamicznymi potrzebami prezbiopów, producenci soczewek muszą oferować im nowe rozwiązania, które będą stanie dopasować się do tego stylu życia zapewnić jak najlepszą jakość widzenia użytkowania soczewek progresywnych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, EssilorLuxottica prezentuje nowe podejście do soczewek progresywnych. Nowa generacja soczewek Varilux® XR seriesTM to nie tylko podążanie za zmianami, ale również patrzenie przyszłość wyprzedzanie jej. Nowe rozwiązania analizują potrzeby prezbiopów, fizjologię ich oczu, ale przede wszystkim widzenie obuoczne profil zachowań wzrokowych1 dla każdej pojedynczej korekcji. Varilux XR seriesTM to pierwsze soczewki progresywne dopasowujące się do naturalnych ruchów oczu2 zapewniające natychmiastową ostrość nawet ruchu3stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Jak wykorzystano te zaawansowane technologie? Tego dowiedzą się Państwo poniższego artykułu.

Model sztucznej inteligencji behawioralnej

Cyfrowy bliźniak (ang. artificial intelligence, AI – sztuczna inteligencja) wykorzystany soczewkach Varilux® XR seriesTM marki Essilor to system sztucznej inteligencji, który uwzględnia zarówno realistyczne zachowania użytkownika, jak środowisko 3D, którym ten użytkownik przebywa. Narzędzie to pozwala stworzyć cyfrowego bliźniaka dla każdego pacjenta, uwzględniając jego receptę, naturalne sytuacje jego życia codziennego widzenie obuoczne (rys. 1).

Model ten umożliwia również wykonanie szeregu badań technologii Live OpticTM, aby jak najlepiej zrozumieć zmodyfikować soczewki pod kątem zmieniających się potrzeb użytkowników już na etapie ich tworzenia, jeszcze przed przystąpieniem do testów udziałem prezbiopów. Aby to osiągnąć, analizowana jest nie tylko jakość widzenia nowej konstrukcji progresywnej, ale także jej wpływ na zachowania wzrokowe posturalne użytkowników.

Cyfrowy bliźniak, tak jak każdy użytkownik, składa się ciała, głowy dwojga oczu. Każde oko, odzwierciedlając naturalne ruchy, może obracać się różnych kierunkach (taka możliwość istnieje także przypadku ruchów głowy). Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji zespół Badań Rozwoju Essilor wprowadził udoskonalenia cyfrowego bliźniaka
po raz pierwszy dodano dwa modele predykcyjne zachowań wzrokowych: model akomodacyjny model obniżenia
kierunku spojrzenia.

Taka modyfikacja pozwala na dokładniejszą analizę wpływu akomodacji, ostrości wzroku wysiłku, jaki użytkownik musi włożyć ruchy głową oczami. Rezultatem tych badań jest dokładniejsze przewidywanie zachowań wzrokowych użytkownika udoskonalenie modelu sztucznej inteligencji, który jest podstawą do stworzenia nowej, przełomowej technologii XR-motionTK zastosowanej soczewkach Varilux® XR seriesTM.

Jak wiadomo, potęga sztucznej inteligencji opiera się na ilości, jakości różnorodności danych, które jest ona stanie skompilować, oraz na wykorzystaniu potencjału tych danych dalszych obliczeniach. Dlatego tak ważne jest, aby dane, które dostarczamy, były jak najdokładniejsze jak najlepiej opisywały zachowania wzrokowe użytkowników, także ich potrzeby otoczenie.

Aby stworzyć soczewki Varilux® XR seriesTM, zebraliśmy ponad milion danych. Pochodzą one systemów składania zamówień wewnętrznych testów użytkowników, ale są to także wyjątkowe dane behawioralne uzyskane podczas pomiarów NVB soczewkami Varilux® X seriesTM oraz wcześniejszych modeli fizjologicznych.

przypadku każdego użytkownika pomiar NVB pozwalał dokładniej dopasować długość strefy progresji inset. Analiza ponad 160 000 danych pochodzących zamówień soczewek Varilux® X seriesTM pozwoliła na opracowanie modeli predykcyjnych uwzględniających obniżenie wzroku, odległość czytania, przesunięcie boczne, ale także analizę zachowań wzrokowych przy czytaniu dane posturalne. Wszystkie te dane pozwoliły przeanalizować jakość widzenia realistycznych sytuacjach odzwierciedlić naturalne zachowania wzrokowe użytkowników podczas pracy bliży (– jak wiemy – kwestie bliży odległości pośrednich są dziś bardzo ważne dla prezbiopów). Nowy model pozwolił lepiej ocenić percepcje wzrokowe użytkownika podczas jego naturalnych zadań pracę, jaką musi on wykonać, aby ostro wyraźnie widzieć. Dodatkowo badania dowiodły, że istnieje silny związek miedzy korekcją do dali danego użytkownika, addycją, amplitudą akomodacji odległościami obiektów, na które użytkownik patrzy. Ponieważ amplituda akomodacji zmniejsza się wraz wiekiem postępem prezbiopii, uwzględnienie tego faktu podczas projektowania soczewek progresywnych staje się jeszcze ważniejsze. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie zmian zachowań akomodacyjnych poprzez predykcyjny model akomodacyjny wraz postępem prezbiopii.

Do tej pory analizie optymalizacji podlegały tylko średnie wartości odległości obiektów różnych kierunkach patrzenia. Nowe modele, dzięki pomiarom NVB, pozwoliły na udoskonalenie symulacji analiz przeprowadzonych na soczewkach podczas ich użytkowania dzięki możliwości uwzględnienia bardziej spersonalizowanych predykcyjnych zachowań wzrokowych użytkowników. Te wszystkie badania analizy umożliwiają stworzenie soczewek, które odpowiedzą na potrzeby akomodacyjne wergencyjne oraz na zachowania wzrokowe prezbiopów.

Model sztucznej inteligencji został opracowany dla nowej technologii XR-motionTM. Analizuje on wysiłek, jaki użytkownik musi włożyć ze względu na postawę, kierunek patrzenia, korekcję akomodację, oraz konfrontuje to jego zachowaniami wzrokowymi, aby zapewnić lepsze ustawienie strefy do bliży optymalizację widzenia obuocznego.

Opinie użytkowników

Wszystkie działania, technologie modyfikacje związane soczewkami Varilux® XR seriesTM wprowadzane są myślą dzisiejszych prezbiopach ich zmieniających się potrzebach. Dlatego tak ważne ocenie wydajności jakości rozwiązań progresywnych są opinie użytkowników. Testy laboratoryjne dają czysto teoretyczne wyniki, najważniejsze są opinie użytkowników. Jakie są te opinie i w jaki sposób nowe funkcje technologie wpłynęły na jakość widzenia łatwość korzystania soczewek progresywnych? Odpowiedź
na te pytania przedstawię poniżej4.

Aby scharakteryzować właściwości soczewki Varilux® X seriesTM, zdefiniowano pojęcie zakresu ostrego widzenia. Jest to trójwymiarowy obszar, którym użytkownik może korzystać bardzo ostrego płynnego widzenia dowolnych obiektów (nawet ruchu), które znajdują się odległości od 30 cm do nieskończoności. Nowe rozwiązanie progresywne, czyli soczewki Varilux® X seriesTM, oferuje rozszerzony zakres ostrego widzenia. Obszar ten – porównaniu do Varilux® X series™ – został zwiększony 49%.
Jest to bardzo znacząca poprawa, która realnie wpływa na jakość użytkowania soczewek progresywnych łatwość adaptacji do nowych rozwiązań5, 6 (rys. 2).

Dodatkowo, we współpracy niezależnym instytutem, przeprowadzone zostały badania udziałem doświadczonych użytkowników soczewek progresywnych, którzy korzystali zazwyczaj rozwiązań segmentu premium. Użytkownicy testowali przez dwa tygodnie naturalnych warunkach nową parę soczewek Varilux® X seriesTM takich samych parametrach korekcji, jak poprzednio stosowane rozwiązanie.

Rezultatem było wyjątkowe doświadczenie użytkowników nowych soczewek: 9 na 10 nich zauważyło natychmiastowe wyostrzenie obrazu nawet ruchu, zaadaptowało się już pierwszego dnia oraz odczuwało lepszą zdolność reagowania pewność podczas ruchu. Na koniec testu 87% uczestników preferowało Varilux® XR series™ – porównaniu do noszonych dotychczas soczewek progresywnych. Wynik jest naprawdę imponujący.

Innowacje przypadku soczewek Varilux® XR series™ dotyczyły także bardzo ważnego dziś dla konsumentów zrównoważonego rozwoju6. Naszą rolą – jako lidera na rynku soczewek progresywnych – jest także przecieranie nowych szlaków. Varilux® XR series™ to konstrukcja przyjazna środowisku. We współpracy niezależnym instytutem przeprowadzono analizę cyklu życia produktu: od pozyskania surowca, poprzez proces produkcji wysyłkę, aż do wyprodukowania finalnego produktu. Dzięki nowej konstrukcji soczewek oraz procesom obróbki odpowiedniej organizacji dostaw do konsumentów udało nam się zredukować zużycie plastiku 19% porównaniu do Varilux® X oraz obniżyć 6% emisję CO28. Wpływ na to miało również zapewnienie lokalnej produkcji9. Dzięki temu soczewki Varilux® XR series™ pomagają realizować cele zrównoważonego rozwoju EssilorLuxottica. Badanie twierdzenia uzyskały certyfikat Bureau Veritas – certyfikowanego biura ds. twierdzeń związanych ochroną środowiska.

Podsumowując najważniejsze cechy soczewki Varilux® XR series™, warto zauważyć, że jest ona znacznie lepszym rozwiązaniem ze względu na rozszerzony zakres widzenia. Testy wykazały również, że soczewka ta wielu aspektach spełnia oczekiwania użytkowników, nawet tych najbardziej wymagających i w najmniej sprzyjających sytuacjach. Dzięki temu Varilux® XR series™ to soczewki preferowane przez użytkowników (porównaniu do dotychczas noszonych przez nich soczewek).

Soczewki Varilux® XR series™ to naprawdę przełomowe rozwiązanie dzięki wykorzystaniu technologii opracowanych przy użyciu sztucznej inteligencji.

Katarzyna Prycik

optyczka biomedyczna, optometrystka, absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Education Manager EssilorLuxottica

branży optycznej działa od ponad 15 lat. Pracę salonie optycznym zna każdej strony: jako wykonująca badanie gabinecie optometrycznym, jako sprzedawca podczas pracy klientem oraz jako wykonująca okulary pracowni. Przez wiele lat pracowała jako doradca handlowy firmie Essilor Polonia, wspierając gabinety optyczne, ale to szkolenia są jej prawdziwą pasją przynoszącą satysfakcję wykonywanej pracy.

PIŚMIENNICTWO:

1 Objects distances defined in 3D environment as function of gaze direction thanks to gaze lowering.

2 Eye-responsive defined as the consideration of two parameters in the design of the progressive lens: prescription and visual behavior.

3 Essilor International – Varilux® XR series™ lens – in-life consumer study – Eurosyn – 2022 – France (n=73 progressive lens wearers).

4 Internal R&D simulations – 2022 – vs Varilux® X series™ and vs average performance of competitors most-known lens.

5 Varilux® XR series™ – in-life consumer study – Eurosyn – 2022 – France (n=73 progressive lens wearers).

6 Eye-responsive defined as the consideration of two parameters in the design of the progressive lens: prescription and visual behavior.

7 RDC Environment Life Cycle Analysis,2022: -19% plastic consumption resulting in -6% C02 emissions vs Varilux® X Series™.

8 RDC Environment Life Cycle Analysis,2022: results vs Varilux® X Series™.

9 EssilorLuxottica Supply Chain data 2023, 95% of Varilux® XR series™ are crafted in your continent (surfacing, coating, engraving, edging and mounting).

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,544
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.