Soczewki okularowe z technologią D.I.M.S. w wytycznych PTO

Soczewki okularowe MiYOSMART technologią D.I.M.S. (ang. Defocus Incorporated Multiple Segments)

zostały opisane jako skuteczna metoda kontroli krótkowzroczności najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, dotyczących postępowania progresji krótkowzroczności dzieci młodzieży1.

Rezultaty uzyskane ramach sześcioletniego badania kontynuacyjnego dowiodły, że działanie soczewek okularowych MiYOSMART zakresie kontroli krótkowzroczności utrzymuje się czasie przypadku dzieci noszących te soczewki. Potwierdzono również, że pacjentów, którzy przestali nosić soczewki okularowe MiYOSMART, nie występuje tzw. efekt odbicia względem początkowej progresji krótkowzroczności podczas dwuletniego randomizowanego badania grupą kontrolną ani porównaniu populacją ogólną2.

Soczewki okularowe MiYOSMART zostały także ogłoszone jako skuteczny sposób postępowania krótkowzroczności przez Międzynarodowy Instytut Krótkowzroczności (IMI)3.

Przypisy:

https://bit.ly/3PRYEWi

Lam CS, et al. Myopia control in chiIdren wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2022;63:ARVO E-Abstract 4247.

3 Jong M, Jonas JB, Wolffsohn JS, et al. IMI 2021 Yearly Digest. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2021;62(5):7. https://lnkd.in/eY2p-RMK

 

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,558
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.