Pionierskie badania HOYA Vision Care

HOYA Vision Care publikuje wyniki pionierskiego sześcioletniego kontynuacyjnego badania klinicznego dotyczącego stosowania soczewek okularowych MiYOSMART.

Wyniki badań wskazują na utrzymującą się długotrwałą skuteczność soczewek zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności dzieci. Firma HOYA Vision Care, lider zakresie innowacyjnych technologii optycznych, opublikowała wyniki sześcioletniego kontynuacyjnego badania klinicznego, dotyczącego swoich nagradzanych soczewek okularowych MiYOSMART wykorzystujących technologię D.I.M.S. (ang. Defocus Incorporated Multiple Segments), podczas konferencji Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Wzrokiem Okulistyki (Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO) odbywającej się 2022 r. Stanach Zjednoczonych – Denver stanie Kolorado. Wyniki uzyskane ramach najdłużej trwającego badania dotyczącego soczewek okularowych do kontroli krótkowzroczności zostały przedstawione przez prof. Carly Lam Centrum Badań nad Krótkowzrocznością (Centre for Myopia Research) Politechniki Hongkongu (Hong Kong Polytechnic University), która prowadziła badanie.

 


Konferencja MiYOSMART

Prezentacja wyników 6-letnich badań klinicznych

7 czerwca godzinie 19.00 firma Hoya Lens Poland zaprasza na konferencję on-line, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki 6-letniego badania klinicznego dotyczącego długoterminowego wpływu soczewek okularowych D.I.M.S. na progresję krótkowzroczności dzieci. Podczas konferencji zostaną także przedstawione możliwości łączenia soczewek okularowych MiYOSMART atropinizacją.

Konferencja będzie transmitowana na stronie www.konferencjahoya.pl. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.


Ocena progresji krótkowzroczności

Wyniki sześcioletniego badania klinicznego, przeprowadzonego udziałem 90 dzieci Azji, dotyczyły oceny progresji krótkowzroczności dzieci noszących soczewki okularowe MiYOSMART firmy HOYA Vision Care. Wyniki te stanowią uzupełnienie poprzedniego trzyletniego badania kontynuacyjnego1. Było ono przedłużeniem dwuletniego randomizowanego badania grupą kontrolną2, którego wyniki opublikowano czasopiśmie „British Journal of Ophthalmology”, przedstawiając mocne dowody na skuteczność tych soczewek zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności dzieci wieku 8–13 lat. Rezultaty uzyskane ramach sześcioletniego badania kontynuacyjnego dowiodły, że działanie soczewek okularowych MiYOSMART zakresie kontroli krótkowzroczności utrzymuje się czasie przypadku dzieci noszących te soczewki. Potwierdzono również, że pacjentów, którzy przestali nosić soczewki okularowe MiYOSMART, nie występuje tzw. efekt odbicia względem początkowej progresji krótkowzroczności podczas dwuletniego randomizowanego badania grupą kontrolną ani porównaniu populacją ogólną.

Brak efektu odbicia

„To sześcioletnie badanie kliniczne soczewek okularowych MiYOSMART, będące jak dotąd najdłuższym przeprowadzonym badaniem dotyczącym soczewek okularowych do kontroli krótkowzroczności, wykazało utrzymywanie się czasie działania zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności, to ekscytująca wiadomość” – stwierdza Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific Affairs HOYA Vision Care. „Badanie to przyniosło również odpowiedź na inne kluczowe pytanie, zadawane przez specjalistów ochrony wzroku, dotyczące efektu odbicia przypadku tych soczewek. Bardzo cieszy nas fakt, że badanie dowiodło, iż przypadku zaprzestania stosowania soczewek MiYOSMART efekt odbicia nie występuje. Celem HOYA Vision Care jest bycie liderem opracowaniu bezpiecznej skutecznej metody postępowania narastającym problemem, jakim jest krótkowzroczność dzieci” – dodaje.

Milion pacjentów

Wprowadzone 2018 r. na światowy rynek soczewki okularowe MiYOSMART zostały opracowane we współpracy Politechniką Hongkongu celu kontrolowania postępu krótkowzroczności, która stanowi coraz większy problem zdrowotny na świecie. Eksperci branżowi przewidują, że do 2050 r.3 problem ten będzie dotyczył prawie 50% światowej populacji. Soczewka wykorzystuje technologię D.I.M.S., zapewnia dzieciom ostre widzenie wygląda jak standardowa soczewka okularowa.
Od 2018 r. zalet soczewek okularowych MiYOSMART skorzystało już milion pacjentów ponad 30 krajach4.

Przypisy:

1. Lam CSY, Tang WC, Lee PH wsp., Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of 3-year follow-up study. British Journal of Ophthalmology Pierwsza publikacja online: 17 marca 2021 r. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664.

2. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Pierwsza publikacja online: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.

3. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Amerykańska Akademia Okulistyczna (American Academy of Ophthalmology) 05/2016, vol. 123, nr 5, strony 1036–1042.

4. Na podstawie liczby soczewek sprzedanych przez Hoya – dane sprzedażowe wg stanu na luty 2022 r. Wyniki mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi użytkownikami.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU – soczewka MiYOSMART nie została dopuszczona do stosowania kontroli krótkowzroczności we wszystkich krajach, tym Stanach Zjednoczonych, nie jest obecnie dostępna sprzedaży we wszystkich krajach,
tym Stanach Zjednoczonych.

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,559
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.