Konsensus dotyczy łączenia metod w kontroli krótkowzroczności u dzieci

Problem krótkowzroczności u dzieci stanowi przedmiot nieustannych rozważań wielu specjalistów ochrony wzroku, którzy troszczą się o jakość widzenia najmłodszych pacjentów.

Firma HOYA przedstawiła rezultaty wnioski ze zorganizowanego niedawno wirtualnego posiedzenia grupy doradczej, podczas którego pięciu ekspertów zakresie krótkowzroczności dzieci omawiało swoje stanowiska dotyczące łączenia atropiny oraz metod optycznych postępowaniu krótkowzroczności dzieci. Członkowie grupy doradczej, skład której weszli wiodący specjaliści Europy Azji, tym prof. Hakan Kaymak ośrodka Internationale Innovative Ophthalmochirurgie Düsseldorfie (Niemcy), wymienili się spostrzeżeniami opartymi na własnym doświadczeniu klinicznym badaniach naukowych.

„Specjaliści uczestniczący posiedzeniu grupy doradczej byli zgodni co do tego, że wczesne wykrywanie, odpowiednie pomiary diagnostyczne kontrola krótkowzroczności dzieci są niezbędne do zapobiegania powikłaniom dotyczącym wzroku na późniejszych etapach życia” – stwierdził Pascal Blaser, Global Medical Affairs Manager Myopia HOYA Vision Care. „Cieszy nas ogromnie, że mieliśmy przyjemność goszczenia grupy specjalistów umożliwienia im prowadzenia dyskusji na temat najnowszych metod postępowania krótkowzroczności, tym połączenia metod optycznych farmakologicznych” – dodał.

Eksperci omówili swoje doświadczenia dotyczące stosowania soczewek okularowych MiYOSMART, tym wyniki ich klinicznego zastosowania połączeniu kroplami zawierającymi 0,01% atropiny dzieci młodzieży krótkowzrocznością Europie, których nie osiągnięto oczekiwanego rezultatu zastosowaniem wyłącznie soczewek okularowych1. Specjaliści zaobserwowali lepszą kontrolę  krótkowzroczności przypadku postępowania łączonego. Nie odnotowali istotnych różnic zakresie ostrości widzenia czy widzenia obuocznego pomiędzy stosowaniem wyłącznie soczewek okularowych MiYOSMART stosowaniem ich połączeniu atropiną niskim stężeniu.

Dane udostępnione przez specjalistów zostały przedstawione również podczas International Myopia Conference (Międzynarodowa Konferencja dotycząca Krótkowzroczności) Rotterdamie (Holandia) wraz wynikami prowadzonych przez prof. Kaymaka badań dotyczących wzrostu długości osiowej gałki ocznej podczas stosowania soczewek okularowych MiYOSMART atropiny.

Kluczowym rezultatem posiedzenia grupy doradczej było wypracowanie konsensusu dotyczącego postępowania skojarzonego krótkowzroczności dzieci, który zakłada jednoczesne stosowanie soczewek okularowych MiYOSMART firmy HOYA oraz kropli zawierających atropinę.

„Obiecująca wczesna interwencja terapeutyczna łącząca soczewki okularowe MiYOSMART kroplami atropiną, którą obserwowałem ramach swojej pracy, jest ekscytującym postępem, biorąc pod uwagę nasze nieustanne poszukiwania opartej na dowodach strategii postępowania krótkowzroczności dzieci” – stwierdził prof. Kaymak, członek grupy doradczej.

Konsensus wypracowany podczas posiedzenia grupy doradczej HOYA zakresie protokołu postępowania łączonego pomaga specjalistom ochrony wzroku podejmować świadome decyzje odpowiedzi na zwiększające się globalne wyzwania związane krótkowzrocznością.

Soczewki okularowe MiYOSMART, od momentu ich wprowadzenia 2018 r., są dostępne na ponad 28 rynkach2rodzice na całym świecie zakupili już ponad 2 mln tych soczewek okularowych3.

 

1 Kaymak H., Lembo A., Lam CSY. Sympozjum HOYA Vision Care dotyczące krótkowzroczności. „Nowe obserwacje dotyczące zaawansowanego postępowania krótkowzroczności”: wzrost długości osiowej czasie stosowania soczewek okularowych MiYOSMART; porównanie stopnia kontroli krótkowzroczności dzieci pochodzenia europejskiego przypadku stosowania soczewek wykorzystujących technologię wielosegmentowego rozogniskowania (Defocus Incorporated Multiple Segments, DIMS), atropiny oraz połączenia technologii DIMS atropiny; efekt kontroli krótkowzroczności dzieci stosujących soczewki okularowe wykorzystujące technologię wielosegmentowego rozogniskowania (DIMS) zależy od początkowej względnej refrakcji obwodowej (Relative Peripheral Refraction, RPR). International Myopia Conference (IMC), 4 września 2022 r., Rotterdam, Holandia.

2 Soczewka MiYOSMART nie została dopuszczona do stosowania kontroli krótkowzroczności niektórych krajach, tym Stanach Zjednoczonych, nie jest obecnie dostępna sprzedaży na ich terenie.

3 Na podstawie liczby soczewek MiYOSMART sprzedanych przez Hoya – dane sprzedażowe wg stanu na czerwiec 2022 r.

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,558
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.