Hoya Visioncare i Miedzynarodowy Instytut ds. Krótkowzroczności nawiązują współprace

Łączy ich wspólna globalna misja podnoszenia poziomu świadomości w zakresie krótkowzroczności i postępowania w niej.

HOYA VisionCare, lider zakresie innowacyjnych technologii optycznych, Międzynarodowy Instytut ds. Krótkowzroczności (International Myopia Institute) ogłosiły nawiązanie współpracy celu promowania działań rzeczniczych wysiłków edukacyjnych międzynarodowych działaniach obszarze postępowania krótkowzroczności. Cele zacieśnionej relacji obejmują podnoszenie poziomu świadomości na temat krótkowzroczności tego, jak ważne jest postępowanie odniesieniu do niej oparciu dowody naukowe, rozwój badań naukowych nad krótkowzrocznością, współpracę nad ulepszeniem standardów opieki postępowaniu krótkowzroczności oraz przekazywanie informacji edukowanie kluczowych interesariuszy na temat zapobiegania kontroli krótkowzroczności.

Hoya – oficjalny platynowy sponsor – będzie uczestniczyć posiedzeniu Rady IMI jako przedstawiciel branży wraz innymi wysokiej rangi liderami ekspertami dziedzinie krótkowzroczności, aby przedstawiać nowe pomysły dzielić się wiedzą zakresu postępowania krótkowzroczności. Oba podmioty będą współpracować przy tworzeniu dodatkowych treści multimedialnych, tym materiałów wideo podsumowujących każdą białą księgę IMI na zasadzie wyłącznego sponsoringu, celu rozpowszechniania kluczowych ustaleń wiedzy zdobytej dzięki wspólnym wysiłkom światowych ekspertów. Treści multimedialne będą udostępniane za pośrednictwem kluczowych kanałów komunikacji, tym strony internetowej IMI modułów szkoleniowych HOYA, skierowanych do specjalistów ochrony wzroku całego świata.

Krótkowzroczność stanowi coraz większy problem zdrowotny na świecie, eksperci branżowi przewidują, że do 2050 r.1 będzie nią dotknięte prawie 50% światowej populacji. – Ta strategiczna współpraca Międzynarodowym Instytutem ds. Krótkowzroczności jest zgodna jedną podstawowych misji HOYA VisionCare, która polega na udostępnianiu społeczności związanej ochroną wzroku istotnych informacji, wiarygodnych wyników badań innowacyjnych rozwiązań; nasza współpraca będzie miała na celu podjęcie działań związku rosnącym problemem krótkowzroczności na świecie – stwierdził Pascal Blaser, Global MedicalAffairs ManagerMyopia HOYA VisionCare.

– IMI wyraża zadowolenie nawiązania współpracy firmą HOYA; dalszym ciągu jest wiele do zrobienia na polu podnoszenia poziomu świadomości na temat krótkowzroczności zachęcania specjalistów ochrony wzroku do kontrolowania jej oparciu dowody naukowe. Zawód specjalisty ochrony wzroku odgrywa kluczową rolę edukowaniu ogółu społeczeństwa uświadamianiu go wpływie tej postępującej wady wzroku oraz dostępnych metodach postępowania. Zapobieganie kontrolowanie na wczesnym etapie odgrywają kluczową rolę postępowaniu krótkowzroczności – dodał prof. Serge Resnikoff, prezes IMI. – Nie możemy się doczekać współpracy firmą HOYA zakresie udostępniania wiedzy najnowszych odkryć dziedzinie krótkowzroczności na całym świecie.

Więcej na: www.hoyavision.com/pl/

 

 

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,558
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.