WALNE ZGROMADZENIE MAŁOPOLSKIEGO CECHU OPTYKÓW

Walne zebranie członków stowarzyszenia to najwyższa władza uchwałodawcza.

Zebranie tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia, którzy mogą podejmować decyzje nawet w najważniejszych kwestiach.

W dniu 25 sierpnia odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze MCO. Po części sprawozdawczej podsumowującej miniony okres, odbyły się wybory nowego prezesa MCO, Zarządu oraz Organów Statutowych.

Nowym-starym prezesem został jednogłośnie wybrany Marian Wójcik, a zarząd został powiększony o panie Halinę Góral-Bulek oraz Alicję Chrobot.

Do Komisji Rewizyjnej zostali powołani Anna Pisarska i Waldemar Kobierzycki, a do Sądu Koleżeńskiego dołączyli Andrzej Dąbrowski oraz Roman Brożek.
Na pierwszym zebraniu Zarządu MCO w siedzibie cechu w dniu 22 września Prezes Zarządu powołał swoich zastępców: Edwarda Kluza
i Romana Brożka.

 

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,387
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.