Soczewki lifestylowe LEICA

Specjalne konstrukcje, materiały i barwienia. Dostępne jako soczewki jednoogniskowe MONOWID® i progresywne VARIOVID®.

E-mail: bok@leica-eyecare.pl

Polecamy