Profile boczne twarzy

Profile boczne twarzy zostały już dość szeroko opisane i skatalogowane, przede wszystkim w medycynie. Wiedzę z zakresu antropometrii oraz cefalometrii wykorzystuje się w wielu sektorach, między innymi w medycynie, ortodoncji, profilaktyce, kryminalistyce, a także w… modzie.

Olaf Tabaczyński

optometrysta, stylista opraw okularowych, mistrz świata MUA & Style, kolorysta

Monika Misiak-Tabaczyńska

stylistka opraw okularowych, kolorystka, doradczyni wizerunku

Na co dzień wiedzy płynącej analizy profili bocznych twarzy korzystają także projektanci okularów oraz twórcy programów umożliwiających skanowanie twarzy. Rezultatem ich pracy jest powstanie tak zwanego awatara – na jego podstawie projektujemy dopasowujemy do twarzy nie tylko kształty, wymiary, wielkości czy kolory oprawek, ale ich wzajemne proporcje. Wszystko po to, aby projekt stworzony wirtualnym świecie odzwierciedlał poprzedzał wszystkie zindywidualizowane potrzeby.

Oprogramowania tych systemów pracują na algorytmach wykorzystujących sztuczną inteligencję wspomagają proces stylizacji. Systemy te wciąż są przyjmowane przez klientów salonów optycznych pewną dozą nieufności, ponieważ większość osób pragnie fizycznie dotknąć przymierzyć konkretną oprawkę zobaczyć siebie – swoją twarz – nie decydując się na zakup.

Rycina 1. Profil boczny prosty (klasyczny).

Twarz, przede wszystkim jej zróżnicowane kształty, są dla klientów naszych salonów niezwykle ciekawym, jeżeli nie najbardziej interesującym aspektem doboru oprawek, od którego tylko krok do podjęcia decyzji zakupie okularów. Okulary – ich forma, kolor, przede wszystkim kształt – mają „ubierać” twarz powinny być elementem dopasowanym do indywidualnego kształtu, proporcji, kierunków, linii itd. To właśnie te cechy opraw ich wzajemne relacje budują proporcje względem twarzy wywołują pożądaną przez klientów stylistyczną lub wizerunkową satysfakcję.

Na horyzoncie personalizacji rozwiązań okularowych wsparcia wzroku pojawia się oczywisty wniosek: aby dobrać oprawkę harmonizującą twarzą, owa oprawa powinna posiadać indywidualne cechy jej przyszłego właściciela.

Obecnie klienci preferują dobór opraw poprzez cierpliwe dopasowywanie modeli spośród wielu mierzonych danym salonie. Jak wiemy, nie każda oprawa pasuje do danego klienta, różnych powodów. Dlatego analiza rysów kształtów twarzy oraz jej profilu bocznego górnego jest tak istotna – zarówno powodów estetycznych, wizerunkowych czy stylistycznych, jak również ze względu na komfort widzenia, tym widzenia peryferyjnego postrzegania.

Uwzględniając zasady antropometrii, a w szczególności cefalometrii – dostrzeżemy niezwykłe możliwości wynikające korelacji profilu bocznego twarzy oraz kąta pantoskopowego okularów czy kąta ułożenia osi soczewki. Tutaj medycyna, fizyka sztuka spotykają się tzw. złotym punkcie, od którego zaczynamy indywidualne konsultacje stylistyczne. Kefalometria – zgodnie ze swoimi normami technikami – określa nie tylko kształty twarzy, ale również profile boczne górne twarzy. Te aspekty były szeroko opisywane przez wielu naukowców na świecie, tym również polskich, takich jak: Andrzej Malinowski, Bronisław Jasicki, Stefan Panek, Paweł Sikora wielu innych. Uznanym autorytetem tej dziedzinie był również Władimir Bożiłow.

Profile boczne kształtów twarzy należą do twarzoczaszki. Ich wzajemna relacja, tworząca dany prototyp, zależna jest od położenia oraz kształtu tkanki twardej, czyli kości. różnych publikacjach możemy spotkać się kilkoma definicjami profilu twarzy, które ewoluują wraz rozwojem nauki oraz możliwościami technicznymi.

Dla uzyskania bardziej wydajnego układu optycznego dla każdego profili bocznych, uwzględnieniem pochylenia czoła, pokazanych na rycinie 2, możemy zaproponować również inne kąty pantoskopowe oprawek, które są odmienne różnych modelach. Odpowiednie wartości kątów pantoskopowych jesteśmy stanie wykorzystywać do budowania układu optycznego, który – poprzez spersonalizowane parametry – wpływa na większą wydajność, tym samym na większy komfort (dotyczy to bardziej peryferii układu optycznego niż jego części centralnej).

Komplementarną możliwością dla uzyskania optymalnego położenia kąta soczewki oprawie względem oczu może być zmiana pozycji położenia fasety.

Analiza profilu bocznego twarzy, personalizacja badań, uwzględnienie indywidualnych potrzeb wzrokowych, konstrukcja soczewek oraz kształt opraw przy wyborze okularów mogą zapewnić klientowi optymalne widzenie, poprawę samopoczucia wzrost samooceny. Przekładają się też na to, jak dana osoba jest odbierana przez otoczenie. Uwzględnianie charakterystycznych indywidualnych kształtów twarzy otwiera kolejne przestrzenie do stylistycznego dopasowania oprawki, jednocześnie pozwala wprowadzić większy komfort widzenia.

kolejnym numerze „Optyka Polskiego” opiszemy, jak kąty oprawek, soczewek ułożenia wzroku, pozostając we wzajemnej relacji, tworzą spójny układ optyczny mogą wpłynąć na jego skuteczność oraz wydajność.

Rycina 2. Rodzaje profili bocznych uwzględnieniem antropometrycznym twarzy czaszki oraz osadzenia narządu wzroku / kąta.

Rycina 3. Profile boczne względem osi optycznej.

Rycina 4. Profile boczne – oś widzenia oś optyczna / oś odniesienia.

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,557
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.