Prezes Marian Wójcik: 60 lat w zawodzie optyka

Trafiłem pod dobre skrzydła

Tak mówi sobie Starszy Małopolskiego Cechu Optyków Krakowie, Prezes Marian Wójcik, jeden najdłużej pracujących Polsce optyków.

Jubilatowi składamy serdeczne gratulacje zapraszamy Państwa do przeczytania wspomnień Optyka, który zaraża pozytywną energią.

To pierwszy odcinek wspomnień Prezesa Mariana Wójcika, który twierdzi, że zapału do pracy Mu nie brakuje i z chęcią dzieli się wiedzą doświadczeniem młodszymi kolegami.

60-lecie pracy zawodowej jest dobrą okazją do pewnego podsumowania, wspomnień refleksji. 60 lat zawodzie to kilka epok rozwoju technologii produktów branży optycznej. rozwoju branży niech poświadczą liczby: gdy zaczynałem przygodę optyką okularową, Krakowie było kilkunastu optyków, podczas gdy obecnie mieście funkcjonuje ponad 300 salonów optycznych.

1960 rok – trafiłem pod dobre skrzydła

Optykiem zostałem dzięki ojcu, który po prostu przyszedł do szkoły (gdy byłem uczniem V LO Krakowie) zapytał mnie, czy chcę być optykiem, następnie zabrał mnie na ulicę Floriańską 30, do zakładu optyka technika Teodora Tomaszkiewicza, który właśnie szukał ucznia na praktykę.

Trafiłem do zakładu doskonałym momencie, od razu wir obowiązków, bo wymagał remontu, mój Szef – pomocnika. Teodor Tomaszkiewicz był Mistrzem, jakiego nie mógłbym sobie wymarzyć, bo miał za sobą praktykę optyczną Wiedniu nowoczesny, jak na ówczesne czasy, sprzęt do wykonywania okularów. Oczywiście nie można tamtego sprzętu porównywać dzisiejszymi rozwiązaniami.

Teodor Tomaszkiewicz przywiózł Wiednia urządzenia optyczne, jakich Krakowie nie miał żaden inny optyk, m.in. automat szlifierski do szlifowania szkieł patentów, czyli bezbramkowych, czy autentyczny kamień Missisipi do szlifowania ręcznego, także nowoczesny dioptromierz, czyli frontofokometr.

Działalność rzemieślnicza i szkoleniowa

Po 3 latach praktyki zdałem egzamin czeladniczy, później mistrzowski i w 1968 roku byłem najmłodszym mistrzem optykiem Polsce. tym samym roku odkupiłem zakład od optyka Stanisława Żelazo, zatem działalność rzemieślniczą prowadzę już 52 lata, a w zawodzie optyka pracuję 60 lat, będąc jednym najstarszych optyków Polsce nadal aktywnym zawodowo.

Przez ten okres wyszkoliłem 30 uczniów, czyli można powiedzieć, że wychowałem sobie konkurencję, która jak Grzegorz Mielnicki Krzysztof Bieniek, prowadzi salony na najwyższym poziomie, co napawa mnie dumą. Są oni co prawda konkurencją, ale daje mi to też satysfakcję, ponieważ zdrowa, merytoryczna konkurencja motywuje do ciągłego rozwoju podnoszenia kwalifikacji, czerpania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Praca dla rzemiosła branży optycznej Małopolskim Cechu Optyków Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej

Dostrzegając potrzebę integracji środowiska optycznego, 1990 roku reaktywowałem kolegami Sekcję Optyków przy Cechu Rzemiosł Metalowych, 14 stycznia 1995 roku został powołany Małopolski Cech Optyków siedzibą Krakowie. Patronem naszego cechu został św. Hieronim. Każdego roku we wrześniu uroczyście obchodzimy święto naszego patrona (tę tradycję przerwała pandemia). Od ponad 20 lat, woli Kolegów Optyków, pełnię funkcję Starszego Małopolskiego Cechu Optyków.

Głównym celem, jaki nam przyświecał przy powoływaniu Małopolskiego Cechu Optyków, była potrzeba integracji zawodowej społecznej optyków naszym regionie. podejmowaniu tej problematyki sprzyjało nam członkostwo Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej Warszawie, której współzałożycielami byli między innymi delegaci naszego Cechu.

Członkowie Zarządu ufundowali sztandar cechowy, tkany ręcznie przez znaną krakowską artystkę. Ufundowaliśmy też srebrne insygnia cechowe – 3 buzdygany 3 łańcuchy. Szczególne miejsce mojej pamięci zajmuje buzdygan oprawiony skórę, który podarowaliśmy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Działalność dla branży optycznej

Od początku działalności Małopolski Cech Optyków kieruje się zasadą, aby miarę możliwości spełniać służebną rolę dla całego środowiska optyków. tym celu systematycznie organizujemy teoretyczne szkolenia zawodowe dla naszych członków pracowników zakładów rzemieślniczych. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych optyków zrzeszonych MCO, właściwe wyposażenie zakładów optycznych oraz wysoki poziom usług są stałą troską Zarządu naszego Cechu.

Od wielu lat Małopolski Cech Optyków organizuje kursy refrakcji, które służą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych optyków. Prowadzone przez doktora n. med. Andrzeja Styszyńskiego szkolenia cieszą się ogromną popularnością środowisku optycznym, dając szansę nie tylko rozwoju zawodowego, ale również wymiany doświadczeń.

Prowadzimy też szeroko pojętą integrację, nie tylko ze środowiskiem optycznym, ale całego rzemiosła, organizując wyjazdy zarówno rekreacyjne, jak szkoleniowe po całym świecie, by wymienić tylko obecność na zagranicznych targach szkoleniach branżowych, m.in. Tokio czy Seulu.

Przez cały czas pracy zawodowej podnoszę swoje kwalifikacje, ale też poświęcam czas na działalność charytatywną społeczną. Przez wiele lat MCO wspierał potrzebie Dom Dziecka przy ul. Na Błonie Krakowie. Aktywnie działam również na forum małopolskiego rzemiosła, pełniąc wcześniej funkcję wiceprezesa Małopolskiej Izbie Rzemiosła Przedsiębiorczości, obecnie jestem przewodniczącym Komisji Promocji zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Społecznik

Przez jedną kadencję byłem również radnym Rady Miasta Krakowa. Decyzję starcie wyborach do Rady Miasta Krakowa podjąłem myślą wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia biznesowego prowadzeniu salonów optycznych dla działalności na rzecz rzemiosła krakowskiego.

Krakowska Wiosna Optyczna

Inicjatywą Małopolskiego Cechu Optyków jest też decyzja organizacji targów Krakowska Wiosna Optyczna, która rozrosła się małej, regionalnej imprezy do wydarzenia międzynarodowego. Impreza ta wpisała się już na stałe kalendarium wydarzeń optycznych Polsce, czym świadczy nie tylko obecność firm kraju, ale także Włoch, Niemiec, Francji, Rosji oraz Czech. Staliśmy się relatywnie krótkim czasie imprezą atrakcyjną również dla zagranicznych gości, to też świadczy zmianach, jakie zaszły branży optycznej i o jej rozwoju.

Rangę targów Krakowska Wiosna Optyczna podkreśla nie tylko liczna obecność optyków przedstawicieli środowiska, ale też władz mediów. To kolejne potwierdzenie słuszności decyzji. Międzynarodowe Targi Optyczne Krakowska Wiosna Optyczna swoją obecnością kolejnych latach zaszczycili m.in. prezydent miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, przedstawiciele Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej, także Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej czy Małopolskiej Izby Rzemiosła Przedsiębiorczości Małopolskiego Cechu Optyków. Krakowskiej Wiośnie Optycznej szeroko informują również media – relacje targów ukazują się na antenie Radia Kraków Telewizji Kraków, także na łamach prasy – „Dziennika Polskiego” „Gazety Krakowskiej”. Niezwykłym powodem do dumy jest dla mnie obecność na Krakowskiej Wiośnie Optycznej przedstawicieli najbardziej liczących się firm optycznych. To buduje rangę imprezy świadczy tym, że jest ona potrzebna.

Magazyn „Optyk Polski”

Małopolski Cech Optyków jako jedyny cech optyczny Polsce od 12 lat wydaje we współpracy wydawnictwem Feniks Media Group magazyn branżowy „Optyk Polski” – ogólnopolskie czasopismo adresowane do specjalistów branży optycznej. Byłem inspiratorem jednym pomysłodawców powstania magazynu.

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,321
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.