Pożegnanie z modelem Gullstranda

 

Firma Rodenstock wykonała decydujący krok w przyszłość, zapowiadając nową erę optymalizacji soczewek dzięki technologii DNEye® PRO. Nareszcie możemy pożegnać nieco wysłużony model Gullstranda.

Do niedawna soczewki projektowano, uwzględniając vertex sphere (punkt wierzchołkowy), jednak uniemożliwiało to uwzględnienie innych zjawisk zachodzących w poszczególnych oczach. Dokonywane obliczenia opieraliśmy na schemacie oka opracowanym przez Allvara Gullstranda.

Allvar Gullstrand otrzymał za swoją pracę Nagrodę Nobla i chociaż wówczas model oka stanowił przełom, późniejszy rozwój technologiczny i prace badawcze prowadzone przez kolejne 100 lat pozwalają nam dzisiaj przyjąć nieco bardziej zaawansowane podejście do konstrukcji soczewek.

Wadą modelu Gullstranda jest to, że przedstawia on oko uśrednione o stałych parametrach, takich jak długość osiowa i krzywizny sferyczne. Jednak oczy, które badamy w praktyce, nie pasują do tego modelu, co może być przyczyną niedokładności w obliczeniach. Biorąc pod uwagę samą długość gałki ocznej, której średnia wartość wynosi 24 mm, mamy do czynienia z różnicami wynoszącymi do 10 mm. Nawet jeżeli znamy wartość ametropii, różnica długości osiowej gałki ocznej może być na tyle istotna, że spowoduje niedokładności w konstrukcji soczewki.

Rycina 1. Optymalizując i oceniając soczewkę na poziomie vertex sphere, faktyczną moc konstrukcji soczewki na siatkówce oka pacjenta można obliczyć tylko w przybliżeniu. Konstrukcja tego typu przeważnie nie uzyskuje idealnych parametrów.

Parametry biometryczne

Firma Rodenstock zyskała możliwość posługiwania się wynikami indywidualnych danych biometrycznych oczu, które pozwalają umieścić widziany obraz na siatkówce, i zastąpiły używany wcześniej uproszczony model oka.

Uzyskanie tej możliwości wymagało jednak przezwyciężenia dwóch istotnych trudności:

konieczne było uzyskiwanie indywidualnych danych oka,
niezbędne było opracowanie metody matematycznej pozwalającej na dokonanie skomplikowanych obliczeń.
Pierwszą przeszkodę rozwiązano z łatwością dzięki skanerowi DNEye®. Aberrometria umożliwia określenie łącznych wartości aberracji niższego (LOA) i wyższego rzędu (HOA) dla danego oka. Topografia rogówki pozwala na przypisanie składowych wartości sumarycznej osobno do rogówki i soczewki, natomiast pachymetria umożliwia zbadanie głębokości komory przedniej oka. Na podstawie wspomnianych parametrów można obliczyć długość osiową gałki ocznej.

Pokonanie drugiej trudności wymagało wykonania obliczeń dotyczących sposobu przechodzenia światła przez konkretne oko. Przyjęte podejście analityczne opiera się na wykorzystaniu wzorów matematycznych zamiast złożonych obliczeń numerycznych dotyczących ogromnej liczby poszczególnych wiązek światła. W ten sposób możliwe było odtworzenie złożonego czoła fali w dowolnej liczbie powtórzeń. Ponadto nowa metoda umożliwia szybkie i dokładne obliczanie sposobu rozchodzenia się fal w różnych środowiskach oraz załamywania światła przez różne powierzchnie.

W przeszłości wspomniane narzędzie obliczeniowe służyło do obliczania sposobu rozchodzenia się światła w soczewce do vertex sphere oraz uwzględniania kompensacji mocy cylindrycznej i osi cylindra dla astygmatyzmu i rotacji gałki ocznej w punkcie bliży. Technologia DNEye® PRO stanowi kolejny postęp, ponieważ obliczenia czoła fali nie kończą się na vertex sphere, ale dotyczą również wewnętrznych załamujących światło struktur oka, przez które przenika ono do siatkówki. Oznacza to, że ocena jest dokonywana na poziomie siatkówki, a nie vertex sphere. W ten sposób uzyskujemy możliwość uwzględniania wpływu indywidualnych parametrów biometrycznych oka. Procedura opracowana przez firmę Rodenstock sprawia, że powyższe obliczenia nie ograniczają się do mocy sferycznej i cylindrycznej – uwzględniają one również skomplikowany kształt czoła fali i struktur anatomicznych oka, w tym aberracje wyższego rzędu.

Rycina 2. Optymalizacja i ocena soczewki na poziomie siatkówki za pomocą technologii DNEye® PRO umożliwia idealne mapowanie pól widzenia.

Korzyści dla pacjentów

Konstrukcja współczesnych soczewek wymusza rozmieszczenie aberracji w odniesieniu do różnych obszarów widzenia. Dotychczas wiązało się to z koniecznością zastosowania bardziej miękkich lub twardych konstrukcji soczewek, jednak cyfrowe technologie obróbki powierzchni pozwalają nam osiągnąć znacznie więcej. Gdyby wartości biometryczne oka nie zostały uwzględnione, konstrukcja soczewki nie zostałaby dokładnie odwzorowana na siatkówce, powodując nieostrość obrazu.

Jeżeli rozważymy wadę refrakcji na poziomie -3,00 dpt., nieostrość obrazu mogłaby być spowodowana przez długość osiową gałki ocznej, moc soczewki fizjologicznej lub kombinację obydwu czynników. Każdy z tych scenariuszy wymagałby opracowania odmiennej konstrukcji soczewki korekcyjnej, pozwalającej uzyskać optymalną jakość obrazu. Uwzględnienie powierzchni załamujących światło i indywidualnych wymiarów oka oznacza, że konstrukcja soczewki będzie precyzyjnie dopasowana do każdego użytkownika.

Diagnozowanie i edukacja w praktyce

Skaner DNEye® może stanowić przydatne narzędzie diagnostyczne, pozwalające na wykonanie badania topografii, pachymetrii, aberrometrii, tonometrii i pomiaru średnicy źrenic. Dołączany do skanera program Rodenstock Consulting pozwala na wygenerowanie kilku raportów uwzględniających indywidualne dane pacjenta.

Specjalista może posłużyć się mapami aberracji i różnymi zestawieniami w celu wyjaśnienia udoskonaleń wprowadzonych w soczewce w zakresie aberracji wyższego rzędu. Posługując się tym raportem, specjalista może przedstawić pacjentowi wpływ aberracji wyższego rzędu, które wcześniej nie były uwzględniane w korekcji, i zademonstrować, jak ich zrównoważenie wpłynie na poprawę jakości widzenia.

Wpływ na sprzedaż

Salony, w których wykorzystywana jest nowa technologia, odnotowały większy ruch oraz wzrost satysfakcji klientów i swoich przychodów. Zadowoleni pacjenci polecali nowe soczewki swoim znajomym, którzy często przyjeżdżali z daleka, aby skorzystać z badania skanerem DNEye®. Co istotne, pracownicy salonów stwierdzili, że cena soczewek stawała się dla klientów znacznie mniej istotna, ponieważ ich uwaga skupiała się na zapewnieniu sobie jak najlepszej metody korekcji.

Historyczne osiągnięcie

Od opracowania przez Gullstranda przełomowego modelu oka wiele się zmieniło, chociaż jego praca okazała się niezwykle przydatna przez kolejnych 100 lat. Rozwój technologiczny umożliwił nam dokonywanie większej liczby różnych pomiarów, których wyniki można uwzględnić w konstrukcji soczewki, co z kolei pozwala uzyskać większy stopień personalizacji korekcji. Dzięki technologii Rodenstock DNEye® PRO, po raz pierwszy w historii, możliwa jest optymalizacja obrazu widzianego przez oko konkretnego użytkownika. Pozwala to na idealne mapowanie pól widzenia na siatkówce, gwarantujące wyjątkową ostrość obrazu. Ponadto optometryści mają teraz do dyspozycji wyjątkowe narzędzie, przydatne do komunikacji z pacjentem i dające wymierne korzyści w pracy. Powyższa technologia stanowi dodatkową wartość, wspierającą umiejętności zawodowe specjalistów i pozwalającą im wyróżnić się na tle konkurencji jako ci, którzy potrafią zapewnić swoim pacjentom doskonałą jakość widzenia.

 

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,321
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.