Pożegnanie Prezesa Śląskiego Cechu Optyków Aleksandra Filaka

Z bólem żegnamy zmarłego 3.12.2019 Pana Aleksandra Filaka.

Z bólem żegnamy zmarłego 3.12.2019 Pana Aleksandra Filaka – Męża, Ojca, Dziadka i Wuja, ale również zaangażowanego w sprawy swojego miasta Mieszkańca Żor, Mistrza Optyka, Prezesa Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach, Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach oraz przy KRIO, Przyjaciela. Jego odejście to ogromna strata dla najbliższych, dla rodziny ale również dla nas, optyków.

Po ukończeniu nauki zawodu w zakładzie optycznym mistrza Wróblewskiego w Gliwicach, w 1967 r. Pan Aleksander otworzył wraz z żoną swój własny zakład optyczny w Żorach. Było to ponad 50 lat temu. Budowę firmy rozpoczynali od podstaw, szlifując ręcznie szkła i produkując również we własnym zakresie oprawki do okularów. Pan Aleksander stale podnosił swoje umiejętności, uczestniczył w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, by jeszcze lepiej wypełniać swoją misję zawodową.

Równocześnie rozbudowywał i unowocześniał swój zakład. Dzisiaj, po ponad 50 latach firma Państwa Filaków może być wzorem rodzinnego zakładu optycznego. Nie tylko dzięki pięknemu wystrojowi, nowoczesnym urządzeniom i szerokiej ofercie produktów. Miarą sukcesu zawodowego w naszej branży są ludzie, którzy na przestrzeni lat powierzyli swój wzrok optykowi. A tych w Żorach i sporej okolicy przez ponad 50 lat były nie setki i nie tysiące, ale dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy osób, które Pan Aleksander badał i dla których wykonywał okulary. Po latach wracali ze swoimi dziećmi i wnukami. Tak dzieje się w rodzinnych firmach z wieloletnimi tradycjami.
W zawodowe ślady Pana Aleksandra poszli również obydwaj synowie, a ostatnio dołączył do nich wnuk. Napełniało to Pana Aleksandra ogromną satysfakcją, o czym nie wahał się rozmawiać z przyjaciółmi.

Pan Aleksander nie ograniczał się jednak tylko do swojej pracy zawodowej i życia rodzinnego. Mając duszę społecznika, szybko odnalazł się wśród żorskich rzemieślników, by stać się jednym z założycieli Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach, którego w latach 1985–1989 był również Prezesem. W kadencji 1984–1988 został wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej w Żorach, Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury oraz członkiem Prezydium MRN.

Jako młody, trzydziestopięcioletni rzemieślnik, w 1978 r. Pan Aleksander został powołany do Komisji Egzaminacyjnej Optyków przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, której później był wiceprzewodniczącym, a od 1991 r. przewodniczącym. Był wymagającym egzaminatorem, ale dzięki otwartemu i przyjaznemu podejściu do egzaminowanych sprawiał, że w zdecydowanej większości potrafili oni pokonać stres i sprostać wymogom egzaminacyjnym. Dzisiaj wielu śląskich ( i nie tylko śląskich) optyków może z dumą powiedzieć, że swój egzamin czeladniczy lub mistrzowski zdawali przed komisją, w której zasiadał lub której przewodniczył Pan Aleksander, a podpisany przez Niego dyplom stał się dla wielu osób przepustką do zawodu optyka.

Dzięki stałemu poszerzaniu swojej wiedzy zawodowej Pan Aleksander stał się niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie optyki, a również mentorem i rozjemcą w wielu spornych kwestiach. Miał wyjątkową umiejętność jednoczenia i gromadzenia wokół siebie ludzi. Dlatego w latach 1983–1994 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Branżowej Optyków przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, a w 1989 r. jako przedstawiciel śląskich optyków został członkiem zarządu Stowarzyszenia Optyków Polskich.

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku środowisko optyków podjęło decyzję o powołaniu branżowych cechów optycznych i branżowej optycznej izby rzemieślniczej, Pan Aleksander podjął się trudu powołania do życia w 1994 r. Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach. Od tej pory, przez 25 lat, aż do tego roku, kiedy ze względu na stan zdrowia musiał wycofać się z działalności i nie mógł już uczestniczyć w obchodach 25-lecia Cechu, był naszym Prezesem. Pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Starszych w powołanej przy jego udziale w 1996 r. Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej w Warszawie oraz Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Optyków przy KRIO.
W uznaniu zasług Pan Aleksander został wyróżniony wieloma odznaczeniami – to m.in.: przyznany w 1987 r. Srebrny, a następnie w 2001 r. Złoty Krzyż Zasługi; przyznany przez Związek Rzemiosła Polskiego w 1994 r. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego oraz w 2009 r. najwyższe honorowe odznaczenie ZRP – Szabla Kilińskiego, jak również najwyższe odznaczenie przyznawane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną – Złoty Medal za Zasługi dla Optyki Polskiej.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wiele czasu pochłania zaangażowanie w działalność społeczną. Odbywa się to kosztem pracy zawodowej, ale również kosztem życia rodzinnego. Dlatego w imieniu wszystkich optyków chciałbym z tego miejsca złożyć serdeczne podziękowania Rodzinie Pana Aleksandra. W szczególności Żonie, która przez wszystkie lata wspierała męża zarówno w pracy zawodowej, jak i tej społecznej – towarzysząc, ale też zastępując Go w pracy, a zwłaszcza w domu rodzinnym, gdy z powodu licznych obowiązków nie mógł być wraz z najbliższymi. Dziękujemy za zrozumienie, miłość i wyrozumiałość, wsparcie oraz serdeczną opiekę, której potrzebował w ostatnich dniach życia.

Pan Aleksander miał piękne hobby – hodował ptaki i uwielbiał je obserwować. Był również zapalonym wędkarzem. Jedna i druga pasja wymagała cierpliwości, a On miał ten dar. Dar ten był również bardzo pomocny w jego pracy zawodowej, działalności społecznej i w życiu rodzinnym. O jednej i drugiej pasji, podobnie jak o pracy zawodowej Pan Aleksander potrafił pięknie opowiadać. Będzie nam tych opowieści bardzo brakowało…

Śląski Cech Optyków

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,336
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.