Po co łączyć tonometr z pachymetrem?

Okazuje się, że tonometria aplanacyjna jest znacznie mniej dokładna, niż uważano jeszcze niedawno!

Kiedy w latach 50. XX wieku austriacko-szwedzki okulista Hans Goldmann formułował zasady tonometrii aplanacyjnej, przyjął, że przeciętna rogówka ma grubość około 520 mikronów. Jednak w kolejnych latach stało się jasne, że grubość rogówki w populacji wykazuje spore zróżnicowanie, co tym samym przekłada się na duże różnice wartości ciśnienia śródgałkowego (IOP) mierzonego za pomocą tonometrii Goldmana.

Wikipedia podpowiada nam, że zasada działania tonometru aplanacyjnego Goldmana opiera się na regule Imberta-Ficka, według której ciśnienie panujące wewnątrz suchej, cienkościennej kuli (P) równe jest sile potrzebnej do jej spłaszczenia (F), podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia (A), zgodnie ze wzorem P=F/A. Regułę stosuje się do obiektów doskonale kulistych, suchych, sprężystych, elastycznych i nieskończenie cienkich.

I tak najważniejszą konsekwencją założeń Goldmana jest fakt, iż wyniki pomiarów tonometru zależą od zakładanej grubości centralnej części rogówki wynoszącej 520 μm. W przypadku grubszych rogówek rezultat pomiaru IOP będzie zawyżony, zaś cieńszych – zaniżony.
Wraz ze zwiększającą się popularnością interwencji chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wad widzenia) zwiększa się liczba nieprawidłowych, zaniżonych wyników tonometrii. Szczególnie w tych przypadkach niezbędne jest uwzględnienie poprawek związanych ze zmianami średniej grubości centralnej rogówki.

Canon TX-20/P Tono-Pachymetr

W tym celu Canon Medical Systems zaprojektował urządzenie TX-20P, „dwa w jednym”, łączące funkcje pachymetru i tonometru. Urządzenie mierzy zarówno pomiar ciśnienia śródgałkowego (IOP), jak i średnią centralną grubość rogówki (CCT), automatycznie
wprowadzając niezbędne poprawki i podając wartość skorygowanego IOP.

Stodtmeister R, et al. Acta Ophthalmol Scand, 76, 319-324, 1998

Dzięki wbudowanemu pachymetrowi TX-20P zmniejsza ryzyko błędnego odczytania ciśnienia śródgałkowego, co sprzyja lepszej wykrywalności jaskry u pacjentów. Informacja o rzeczywistej centralnej średniej grubości rogówki jest istotna, ponieważ błędna wartość tego odczytu może zafałszować odczyt IOP. Bez uwzględnienia tego parametru grubsze rogówki prowadziłyby
do zawyżania odczytu IOP,
a cieńsze – do zaniżania.

QUANTEL MEDICAL POLSKA:
ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa
+48 22 521 01 11
info@quantel-medical.pl
www.quantel-medical.pl

 

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,322
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.