Oświadczenie Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia dniu 23 maja 2023 r. współpracujący Cechem Optyków Warszawie poseł Tomasz Zimoch złożył pakiet poprawek do treści projektu ustawy niektórych zawodach medycznych, tym m.in. projekt poprawki wnioskujący wykreślenie zawodu optometrysty zapisów projektu ustawy.

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej pragnie podkreślić, iż przedstawiony projekt poprawki nie był żadnym stopniu konsultowany Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną, a o fakcie jego złożenia przedstawiciele KRIO dowiedzieli się dopiero na sali posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia.

Wyrażamy głębokie oburzenie faktem ukrywania planu złożenia poprawki mogącej mieć tak istotny wpływ na funkcjonowanie zawodu optometrysty Polsce przed innymi przedstawicielami środowiska optyków okularowych optometrystów, a w szczególności przed pozostałymi uczestnikami konsultacji sejmowej Komisji Zdrowia, którymi przedstawiciele Cechu Optyków Warszawie spotkali się bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji.

Przedstawiona sytuacja jest zdumiewająca, szczególnie że Ministerstwo Zdrowia uwzględniło aktualnej wersji projektu ustawy poprawki, które wnioskowało KRIO – mające na celu umożliwienie optykom przeprowadzania pomiarów refrakcji, optometrystom wykonywania zawodu ramach działalności gospodarczej.

Zarząd KRIO

Warszawa, 24.05.2023 r.

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,558
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.