Optyk, a może nie optyk?

W ciągu ostatnich lat liczba salonów optycznych w Polsce znacznie wzrosła. Ich obecność na rynku zwiększyła się do tego stopnia, że nie jesteśmy ich w stanie dokładnie policzyć.

Taką sytuację spowodowała ustawa deregulacyjna Mieczysława Wilczka z 1988 roku oraz zmiany ustrojowe, które otworzyły możliwości prowadzenia biznesu optycznego przez osoby niewykwalifikowane. W ilu salonach optycznych możemy dziś spotkać optyka z kwalifikacjami?

Kim współcześnie jest optyk?

Optyk świadczy przede wszystkim usługi w zakresie wykonywania okularów korekcyjnych według zlecenia specjalisty, choć w wielu wypadkach sam dokonuje pomiarów refrakcji. Zajmuje się m.in. naprawą okularów i wykonywaniem zarówno okularów korekcyjnych, w tym wieloogniskowych, przeciwsłonecznych, ochronnych, jak i pomocy wzrokowych. W celu realizacji tych zadań dokonuje zakupu produktów optycznych i sprzętu niezbędnego do wykonania pomiarów oftalmicznych. Montuje soczewki okularowe według zlecenia i kontroluje jakość ich wykonania. Modeluje gotowe wyroby i dostosowuje je do budowy anatomicznej klienta. Wymienia również uszkodzone elementy. Pracuje w salonie optycznym lub jest jego właścicielem. Może prowadzić działalności gospodarczą stosując odpowiednie przepisy prawa, planować i wdrażać działania marketingowe, wprowadzać usprawnienia techniczne i organizacyjne, wypełniać dokumentację firmową. Często odpowiada za podlegający mu personel i za organizację pracy w firmie, planuje i nadzoruje pracę zespołu oraz ocenia jakość zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników. Dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Jak zdobyć kwalifikacje w zawodzie optyka?

Kwalifikacje w zawodzie optyka można zdobyć na dwa sposoby: poprzez przejście drogi naukowej lub rzemieślniczej. Różnią się one sposobem nabywania umiejętności, czasem trwania nauki oraz poziomem kwalifikacji. Można więc zdobyć zawód uczęszczając do szkoły lub pod okiem mistrza. Do opisania wszelkich sposobów zdobycia zawodu został stworzony Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Wskazuje on charakterystykę i efekty kształcenia oraz przyporządkowane do niego zadania. Określa podmioty nadające uprawnienia oraz wskazuje kod PKD dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie zgromadzonych tam informacji dokładnie wiemy, jakie czynności może wykonywać optyk i dlaczego mamy różne tytuły zawodowe.

Ośrodkami potwierdzającymi kwalifikacje są Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a egzamin zawodowy zdawany jest przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi lub w Izbach Rzemieślniczych.

Jakie można uzyskać tytuły zawodowe?

Według poziomu kwalifikacji i nazwy możemy wyróżnić tytuły naukowe i rzemieślnicze.

Gdzie możemy zdobyć kwalifikacje?

Aby otrzymać tytuł zawodowy czeladnika lub mistrza, po odbyciu praktycznej nauki zawodu należy zdać egzamin w Izbach Rzemieślniczych.

Mamy 9 ośrodków egzaminacyjnych:

Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny – Lublin

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia – Warszawa

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – Katowice

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Lublin

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna – Warszawa

Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza – Krotoszyn

Małopolska Izba Rzemiosła i       Przedsiębiorczości – Kraków

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Gdańsk

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza – Poznań

 

Aby otrzymać tytuł mechanika czy też technika należy ukończyć przygotowanie do zawodu. Możemy je uzyskać w policealnej szkole lub w ośrodku kształcenia kursowego. Szkolenie kończy się egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Wielu młodych ludzi decyduje się podjąć studia w zakresie optyki. Mamy 4 ośrodki naukowe kształcące na poziomie licencjackim lub inżynierskim.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Lekarski

Politechnika Wrocławska jest jedyną uczelnią kształcącą optyków na najwyższym poziomie kwalifikacji. Po ukończeniu studiów można uzyskać tytuł magistra.

Co zyskujesz pracując jako optyk?

Dopasowanie i wykonanie okularów jest sztuką wymagającą ogromnej wiedzy i specyficznych umiejętności. Rzadko prowadzi do wypalenia zawodowego, gdyż każdy klient jest wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia. Dodatkowo przy zawodzie optyka wykorzystuje się zagadnienia psychologii, a codzienna praca uczy cierpliwości i pokory. Wymaga ona ciągłego dokształcania siebie i edukowania klientów. Zawód optyka jest wyzwaniem! Przynosi jednak wiele satysfakcji. Optyk odpowiada za najważniejszy ze zmysłów człowieka, zapewniając mu dobre widzenie w każdej sytuacji. Zawód optyka postrzegany jest jako godny zaufania publicznego.

Jak powstał projekt PNO?

Od wielu lat w środowisku rozważana była idea stworzenia ewidencji wykwalifikowanych specjalistów optyków, jednak nikt nie podjął się trudu jej realizacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Cech Optyków w Warszawie postanowił przekuć tę ideę w realne działanie. Wykorzystał sposobność i predyspozycje do przygotowania projektu i w styczniu bieżącego roku rozpoczął nabór wniosków, opierając się na konkretnych zasadach. Już w pierwszym miesiącu wpłynęło około 500 formularzy, które zostały w większości pozytywnie zweryfikowane. Taki obiecujący odzew świadczy o dużym zainteresowaniu projektem i jego ciepłym przyjęciu. Wielu z tych, którzy otrzymali swoje certyfikaty, prezentuje je w mediach społecznościowych, co tylko potwierdza słuszność wdrażanej inicjatywy.

Czym jest Polski Numer Optyka i komu jest nadawany?

Polski Numer Optyka to numer nadawany przez Cech Optyków w Warszawie jako poświadczenie kwalifikacji w zawodzie optyk. O jego nadanie może wnioskować każdy kto posiada optyczne wykształcenie kierunkowe. Sam numer jest składową 5 cyfr wygenerowanych z funkcji losowej, tak aby nie klasyfikować optyków pod względem wykształcenia czy też poziomu kwalifikacji. Zgodnie z opublikowanym regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Cechu Optyków w Warszawie, o nadanie PNO można ubiegać się bez względu na zajmowanie stanowisko w salonie optycznym.

Jak uzyskać PNO?

Aby uzyskać numer PNO należy złożyć wniosek. Można to zrobić na kilka sposobów. Najszybszą formą jest wysłanie formularza i niezbędnych załączników, jakimi są kopia posiadanych kwalifikacji oraz przy zmianie nazwiska potwierdzenie tego faktu, poprzez stronę: cechoptyk.waw.pl/uzyskaj-polski-numer-optyka/. Kolejną jest wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie go pocztą e-mail: biuro@cechoptyk.waw.pl lub tradycyjnie na adres biura cechu: ul. Piekarska 6/5, 00-264 Warszawa.

Dlaczego warto posiadać PNO?

Polski Numer Optyka jest wyróżnieniem. Wskazuje klientom specjalistę z kierunkowym wykształceniem i jest gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie. Posiadając taki numer uzyskujemy jednoznaczne potwierdzenie kwalifikacji, przez co podnosimy prestiż firmy. Używanie go na materiałach reklamowych, pieczątkach, wizytówkach czy plakatach zwiększa poczucie bezpieczeństwa klienta.

Zaproszenie do wsparcia projektu PNO

Zachęcamy do wsparcia i upowszechniania projektu indywidualnych optyków i wszystkie instytucje, stowarzyszenia, organizacje, cechy, firmy handlowe oraz grupy zakupowe. Jesteśmy przekonani, że rejestr optyków z kwalifikacjami wpłynie pozytywnie na podniesienie rangi zawodu optyka i pomoże klientom w znalezieniu specjalistów z kierunkowym wykształceniem. Uważamy, że w ten sposób zbudujemy silną reprezentację zawodową, a nasi klienci otrzymają produkt spełniający ich oczekiwania, wykonany z najwyższą starannością przez wykwalifikowany personel.

Jako organizacja cechowa, jesteśmy dumni z prowadzonego projektu, gdyż, będąc reprezentantem tak licznego grona, możemy mieć realny wpływ na rozwój branży i realizację potrzebnych optyce zadań

Czego od Was oczekujemy?

Zależy nam przede wszystkim na rozpowszechnieniu naszego projektu, na informowaniu o prowadzonej akcji, zachęcaniu optyków z kwalifikacjami do składania wniosków o nadanie PNO.

W podziękowaniu umieścimy Wasze znaki graficzne na stronie internetowej Cechu dotyczącej Polskiego Numeru Optyka, opatrzone hasłem „WSPIERAJĄ NAS: ”.

Tym, którzy już zaakceptowali nasze zaproszenie, serdecznie dziękujemy.

Jeżeli dysponujecie innymi możliwościami lub ideami wsparcia tego projektu, zachęcamy do podzielenia się pomysłem i do osobistego kontaktu.

Dlaczego warto należeć do Cechu Optyków w Warszawie?

W grupie siła, a zjednoczenie optyków jest kluczowe przyszłości zawodu. Dla Cechu Optyków w Warszawie bardzo ważne jest, aby nasze środowisko miało silną reprezentację. Tylko w ten sposób możemy budować organizację, która będzie nas reprezentować, integrować, pobudzać do działania i angażować członków do wspólnych projektów. Nie jest to tylko życzenie, ale konieczność bez której realizacja ochrony naszej profesji nie będzie możliwa.

Przynależność do organizacji branżowych to przywilej znalezienia się w gronie optyków profesjonalistów!

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,445
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.