Oczy kierowców pod lupą ministra zdrowia

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia wprowadza konieczność przeprowadzania u kierowców i kandydatów do kierowania pojazdami badania wrażliwości na kontrast.

Badanie ma pokazać, czy kierowca jest w stanie bezpiecznie podróżować nocą.

W dniu 17 lipca 2014 roku minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Określa ono m.in. warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 20 lipca bieżącego roku. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadziło, jest konieczność przeprowadzania u kierowców i kandydatów na kierowców badania wrażliwości na kontrast. Takiemu badaniu powinny zostać poddane osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, osoby występujące o zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy i techniki jazdy oraz osoby posiadające uprawnienia do kierowania tramwajem.

Większe bezpieczeństwo

To bardzo ważna zmiana, mogąca znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Uważa się, że około 90 proc. informacji o otaczającym nas świecie dostarczana jest przez narząd wzroku. Bez wątpienia jego sprawność ma kluczowe znaczenie w przypadku kierowców. Badania prowadzone w 2010 roku przez holenderski instytut ds. bezpieczeństwa na drodze pokazują, że prawdopodobieństwo spowodowania wypadku u osób z wadami wzroku jest prawie dwa razy większe niż u kierowców bez tych wad. Szczególnie istotne jest sprawdzenie u kierowców i kandydatów na kierowców zdolności do prowadzenia pojazdów nocą. Trudniejsze warunki, brak odpowiedniego oświetlenia i oślepiające światła innych użytkowników ruchu zwiększają prawdopodobieństwo wypadku. Dlatego eksperci od lat przekonywali, że kierowcy powinni być poddawani badaniu wrażliwości na kontrast. Takie badanie pozwala zbadać zdolność układu wzrokowego do odróżniania przedmiotu od jego tła. Wykonywane jest w celu ustalenia zdolności do prowadzenia pojazdów właśnie w warunkach nocnych.

Nowoczesne urządzenia

Badanie wrażliwości na kontrast ma bardzo szerokie zastosowanie i wykonywane jest nie tylko wśród kierowców, kandydatów na kierowców czy pilotów. Zalecane jest osobom z soczewkami wewnątrzgałkowymi lub po refrakcyjnym zabiegu chirurgicznym. Pomaga w wykrywaniu poważnych schorzeń narządu wzroku m.in. katarakty, zmian na siatkówce. Może być pomocne we wczesnym wykryciu schorzeń takich jak cukrzyca czy stwardnienie rozsiane. Badanie wrażliwości na kontrast można przeprowadzać urządzeniem do kompleksowego badania widzenia. Wyposażone jest w szereg funkcji m.in. umożliwiających badania ostrości wzroku, poczucia widzenia barw, widzenia obuocznego, zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Daje możliwość wyboru różnicowania kontrastu na innych poziomach ostrości i kontrastu. Umożliwia sprawdzenia widzenia kontrastowego przy pomocy pierścieni Landolta, liter i liczb w różnych poziomach ostrości. Powstają też aparaty służące wyłącznie do badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Są tak skonstruowane, że wyniki są niezależne od różnych odległości między źrenicami pacjentów. Posiadają zamknięte pole wglądu, dzięki czemu pomiaru można dokonywać w jasnych pomieszczeniach. Zaletą takich aparatów jest też ich waga. Ważą około 8 kg, co pozwala na ich łatwe przewożenie w torbie transportowej.

Badanie wrażliwości na kontrast trwa około 10 minut i jest całkowicie bezbolesne. Dzięki nowoczesnym urządzeniom jego przebieg jest komfortowy zarówno dla użytkownika, jak i pacjenta. Po wejściu w życie rozporządzenia ministra zdrowia, badanie to będzie cieszyło się rosnącą popularnością. Cały czas warto jednak pamiętać, że powinno zostać wykonane także pacjentom posiadającym soczewki wewnątrzgałkowe oraz tym, którzy przeszli zabieg chirurgii refrakcyjnej. Tym ostatnim zaleca się kontrolę wrażliwości na kontrast zarówno przed, jak i po operacji. Takie badanie wykonuje się także osobom, które zamierzają nosić soczewki barwione. To nieinwazyjne badanie może wiele zmienić, zwłaszcza w kontekście nocnego bezpieczeństwa na drogach.

Wiktoria Osenkowska

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,319
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.