Newsy KRIO

Perspektywy branży optycznej na 2024 r. – komentarz ekspercki

Jan Witkowski

prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Branża, tak jak do tej pory, na pewno będzie koncentrować się na rozwoju swej głównej misji, którą jest dbanie o wzrok i dobre widzenie naszych klientów. Jako organizacja zrzeszająca optyków indywidualnych wspieramy ich działania m.in. poprzez program Autoryzowany Salon Optyczny KRIO czy doroczne wydarzenia. Chcemy, by przyczyniały się one do utrzymywania naszej branży na satysfakcjonującym poziomie i były impulsem do pozytywnych zmian. Podnoszenie kwalifikacji, ciągły rozwój i szukanie wśród nowych technologii rozwiązań przydatnych dla klientów salonów optycznych to przyszłość naszej branży.

W 2024 r. gros naszych prac będzie związane z jubileuszowym 15. Ogólnopolskim Kongresem Optyków KRIO wraz z towarzyszącą mu Wystawą OPTYKA 2024. To największe tegoroczne wydarzenie branżowe w naszym kraju. Uczestnicy kongresu skorzystają z szerokiej oferty wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, będą też mogli zapoznać się z bogatą ofertą produktową.

W dzisiejszym świecie okulary to nie tylko, jak kiedyś, pomoc wzrokowa, ale również biżuteria i wyraz stylu. Dlatego robimy wszystko, by oferty firm optycznych były dopasowane do potrzeb naszych klientów.

 

MINISTERSTWO ZDROWIA UWZGLĘDNIŁO UWAGI KRIO

 

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna skierowała do Ministerstwa Zdrowia uwagi dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zwracając uwagę na znajdujący się w nim błąd formalny. Jako soczewki do bliży w wykazie ujęte są tylko soczewki ze znakiem „+”, a jako soczewki do dali tylko soczewki ze znakiem „–”, podczas gdy ubezpieczeni z nadwzrocznością wymagają korekcji do dali przy użyciu soczewek okularowych skupiających (ze znakiem „+”), a wielu ubezpieczonych z krótkowzrocznością wymaga korekcji zarówno do dali, jak i do bliży z wykorzystaniem soczewek okularowych rozpraszających (ze znakiem „–”).

Uwagi KRIO zostały uwzględnione w projekcie rozporządzenia z 28 grudnia 2023 r. i ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 29.12.2023 r. poz. 2819

 

EGZAMINY W KRIO

Przed nami wiosenna sesja egzaminów mistrzowskich i czeladniczych w zawodzie optyk okularowy. Zachęcamy do przysyłania zgłoszeń. Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania znajdują się na stronie: www.krio.org.pl/egzaminy.

Warunkiem dopuszczenia przez Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego jest złożenie przez aplikanta dokumentów poświadczających stosowane wykształcenie kierunkowe oraz adekwatny do wymagań staż pracy w zawodzie, w którym kandydat chce zdawać egzamin.

Skany dokumentów należy przesłać mailem na adres: biuro@krio.org.pl. Po ich rozpatrzeniu przez Izbę Rzemieślniczą kandydat otrzymuje informację o dopuszczeniu do egzaminu i wskazany termin uregulowania opłaty za jego przeprowadzenie.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Do egzaminu mistrzowskiego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub o specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

 

Do egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej
  i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

 

 MEDAL WITELA DLA KRIO

W czasie konferencji „Optometria XXI wieku”, która została zorganizowana w dniach 2–3 grudnia 2023 r. w Poznaniu, Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna otrzymała Medal Witela za wkład w rozwój optyki i optometrii w Polsce oraz łączenie środowisk zawodowych optometrystów i optyków. Bardzo dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie.

Grudniowe spotkanie było też okazją do uhonorowania 40-lecia Zakładu Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prezes Jan Witkowski i wiceprezes Paweł Kołder w imieniu KRIO przekazali na ręce prof. Marcina Stopy oraz dr Wojciecha Warchoła z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pamiątkowy kryształ z okazji tego wyjątkowego jubileuszu. Pracownikom Zakładu Optometrii raz jeszcze gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Tomasz Kaczyński

 

AUTORYZOWANY SALON OPTYCZNY KRIO – WYŚLIJ WNIOSEK

Trwa nabór wniosków do elitarnego programu AUTORYZOWANY SALON OPTYCZNY KRIO!

Celem programu jest wyróżnienie rzemieślniczych salonów optycznych zapewniających klientom:

 • gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług,
 • obsługę przez wykwalifikowany zespół doradców,
 • zabezpieczenie serwisu na terenie kraju.

Co zyskujesz?

 • Certyfikat jakości Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.
 • Prestiż w oczach klientów i środowiska zawodowego.
 • Priorytetowe miejsce w wyszukiwarce salonów optycznych na stronie krio.org.pl/salony.
 • Udział w kampanii reklamowej w internecie.
 • Nowych klientów zorientowanych na jakość obsługi.

Program jest dostępny dla członków cechów zrzeszonych w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej. Chcesz z niego skorzystać? Dołącz do jednego z naszych cechów!

 

OKULARY. PODRĘCZNIK DLA OPTYKÓW, CZ. I

Nowy podręcznik dla optyków, którego autorami są prof. Marek Zając oraz Maciej Ciebiera, jest już dostępny na stronie Dolnośląskiego Wydawnictwa Edukacyjnego oraz w księgarniach internetowych.

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna objęła tę publikację swym patronatem.

Autorzy poświęcili uwagę wielu różnorodnym zagadnieniom i omówili m.in.:

 • historię korekcji wzroku,
 • wady refrakcji,
 • korekcję wad refrakcji,
 • jakość odwzorowania i projektowanie soczewek okularowych,
 • rodzaje soczewek okularowych,
 • materiały na soczewki okularowe,
 • przemysłowe wytwarzanie soczewek okularowych,
 • uszlachetnianie soczewek okularowych,
 • materiały na oprawy okularowe,
 • produkcję opraw okularowych.

 

SOCIAL MEDIA KRIO

Dziękujemy wszystkim, którzy śledzą i obserwują nasze publikacje w mediach społecznościowych. Cieszymy się, że jesteście z nami!

Wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, gorąco zachęcamy do polubienia i obserwacji naszych kanałów. Publikujemy zarówno materiały skierowane do przedstawicieli branży optycznej, jak i treści interesujące obecnych i przyszłych klientów Państwa salonów optycznych.

 

ZAPRASZAMY NA KONGRES

W dniach 17–20 października 2024 r. w Karpaczu odbędzie się 15. Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO. W tym roku szykujemy mnóstwo atrakcji! Już teraz zachęcamy do rezerwacji terminu w Państwa kalendarzach.

 

 

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,508
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.