Najczęstsze błędy w użytkowaniu soczewek kontaktowych

Stale rosnąca liczba użytkowników soczewek kontaktowych sprawia, że profesjonalna obsługa klientów w kwestii doboru kontaktów nabiera znaczenia.


Rośnie także odpowiedzialność właścicieli salonów optycznych w zakresie edukacji klientów na temat prawidłowego użytkowania kontaktów.

Według szacunków branży optycznej, z soczewek kontaktowych korzysta około 135 milionów ludzi na całym świecie. W Polsce soczewki nad okulary przedkłada ok. 3–3,5% mieszkańców, czyli ok. 1,2 mln osób. Jednak z danych firmy Alcon wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat rynek soczewek kontaktowych w Polsce zwiększył się trzykrotnie i jest najszybciej rosnącym rynkiem w Unii Europejskiej. Właściciele salonów optycznych sukcesywnie zwiększają asortyment tych produktów, co wynika między innymi z tego, że coraz więcej osób decyduje się też na zakup soczewek, nawet jeśli na co dzień nosi okulary (część klientów korzysta z soczewek w czasie uprawiania sportów, wyjazdów czy ważnych spotkań).

Odpowiedzialny wybór

Szybkie tempo rozwoju rynku soczewek kontaktowych sprawiło, że ich dobór i sprzedaż nie są zawsze prowadzone są w sposób właściwy. Powodem tego jest brak świadomości klientów oraz regulacji sprzedaży soczewek w internecie. Wielu użytkowników soczewek przekonanych jest, iż może samodzielnie i bez szkody dla swojego zdrowia dokonywać wyboru i zakupu kontaktów. Analizując ten problem, warto zacząć od regulacji, kto w Polsce może dokonywać doboru soczewek kontaktowych – według obowiązującego w naszym kraju prawa, jest to wyłącznie lekarz okulista lub dyplomowany optometrysta. – Oznacza to, że nie jest możliwe doszkalanie się w zakresie doboru soczewek kontaktowych z poziomu optyka. Musimy zatem przyjąć, że właściciel salonu optycznego posiada w swoim zespole lekarza bądź dyplomowanego optometrystę, którzy powinni stale rewidować swoje kompetencje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach – wyjaśnia dr Marek Skorupski, lekarz okulista, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (PSSK).

Brak świadomości

Choć stan prawny w kwestii tego, kto może i powinien dobierać soczewki jest jasno określony, wielu użytkowników kontaktów nie ma świadomości znaczenia właściwego doboru soczewek i skutków stosowania źle dobranych kontaktów. Potwierdzają to prace prowadzone od kilku lat na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez studentów optometrii. Przeprowadzają oni badania do prac magisterskich, w jaki sposób noszący soczewki stosują się do zaleceń dotyczących ich prawidłowego użytkowania. Jedne z ciekawszych wyników uzyskała mgr Irmina Potemska. – Według jej badań, jedynie 62% użytkowników deklaruje, że chcąc zmienić rodzaj produktu, skonsultowałoby to ze specjalistą, aż 54% użytkowników używa soczewek dłużej niż zaleca producent lub specjalista, tylko 53% użytkowników czyści mechanicznie soczewki kontaktowe, aż 66% zapomina o czyszczeniu pojemnika i tylko połowa wymienia pojemnik zgodnie z zaleceniami – mówi Sylwia Kropacz-Sobkowiak, optometrysta i kontaktolog, wykładowca w Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu*.

Profesjonalizacja rynku

Edukowanie klientów w zakresie profesjonalnego doboru i zakupu soczewek leży w interesie właścicieli salonów optycznych, ponieważ samodzielny dobór i aplikacja soczewek przez pacjentów to jeden z największych obecnie problemów rynku. – Autoaplikacje w przypadku soczewek jednoogniskowych bez cylindrów i innych dodatków to dobory, które stanowią, niestety, znaczny procent rynku. Należy zatem uświadamiać klientów, że ten sposób postępowania, tj. dobór soczewek na zasadzie prostego przeniesienia wady refrakcji okularów na to, jakie soczewki wybieramy, nie jest właściwy i pomija wiele ważnych aspektów odpowiedniego dopasowania soczewki do oka – zauważa dr Marek Skorupski. Chodzi przede wszystkim o to, że pacjent nie jest w stanie samodzielnie dokonać właściwego doboru rozmiaru soczewki ani też być świadomym, czy kupuje produkt, który jest najlepszym na rynku (dokonać właściwego wyboru klasy produktu). – To ważne, bo na rynku wciąż dostępne są przestarzałe typy soczewek, których nie rekomenduje się już do używania i które zostały zastąpione nowszymi produktami, wykorzystującymi nowocześniejsze technologie. Na rynku jest też wiele niebezpiecznych produktów podrabianych – dodaje dr Skorupski.

Dobór i zakup soczewek

W ramach swoich działań edukacyjnych w 2011 roku PSSK opublikowało ulotkę dla użytkowników soczewek kontaktowych pt. „7 grzechów, których Twoje oczy nigdy Ci nie wybaczą”. Na pierwszym miejscu znajduje się zagadnienie właściwego doboru soczewek. – Złożona, indywidualna budowa oczu wymaga prawidłowego dopasowania soczewek kontaktowych. Takiego dopasowania może dokonać tylko profesjonalista na podstawie badania, a następnie zastosowania soczewek próbnych, które wykażą, czy dobór jest właściwy – tłumaczy dr Skorupski. Kolejnym zjawiskiem, wpływającym negatywnie na rynek soczewek kontaktowych, są zakupy soczewek przez klientów w niesprawdzonych miejscach. – Kupowanie soczewek oraz środków do ich pielęgnacji w internecie bądź w miejscach niesprawdzonych nie daje gwarancji, że były one przechowywane i transportowane we właściwy sposób. Ponieważ są to produkty medyczne, czynniki te mają istotny wpływ na ich jakość i bezpieczeństwo w trakcie ich stosowania – podkreśla dr Skorupski.

Soczewki a internet

Szacuje się, że w Polsce około 60% użytkowników kupuje soczewki kontaktowe w internecie, gdzie ich sprzedaż odbywa się w zasadzie bez żadnych regulacji. – Ponieważ jest to pewien znak naszych czasów, na który mamy niewielki wpływ, trzeba ten fakt zaakceptować i jednocześnie edukować pacjentów, by takie zakupy robili odpowiedzialnie, czyli u zaufanych dostawców – zwraca uwagę Sylwia Kropacz-Sobkowiak. Obecnie w PSSK trwają prace nad przygotowaniem kodeksu postępowania i dobrych praktyk odnośnie sprzedaży soczewek kontaktowych przez internet. – Jest to inicjatywa, która, wzorem innych krajów, ma pomóc użytkownikom w wyborze zaufanych podmiotów sprzedających soczewki kontaktowe tą właśnie drogą. Planuje się stworzenie procedury sprzedaży, podkreślającej znaczenie odpowiedniego doboru soczewek przez profesjonalistę, oznaczania sklepów, które dokonują sprzedaży zgodnie z najlepszymi praktykami i oraz „czarnej listy” tych, które tego nie robią – mówi dr Skorupski. Inicjatywa powinna zostać wdrożona na jesieni 2016 r. PSSK zależy, by jak najwięcej salonów optycznych wzięło w niej udział, wszak coraz więcej z nich posiada swoje witryny internetowe. – Już teraz można na ich łamach informować o zasadach użytkowania soczewek kontaktowych, np. w postaci publikacji ulotek PSSK czy materiałów edukacyjnych przygotowanych przez producentów soczewek (każdy producent dostarcza instrukcję użytkowania swoich produktów oraz dodatkowe materiały i pomoce edukacyjne) – radzi Sylwia Kropacz-Sobkowiak.

Edukacja

Co jeszcze może zrobić optyk optometrysta lub okulista prowadzący salon optyczny, by zwiększyć sprzedaż soczewek kontaktowych? Po pierwsze, odpowiedzialnie i profesjonalnie podchodzić do pacjentów decydujących się na soczewki. Według badania Olgi Pietrowicz, aż 77,24% specjalistów podczas wizyty nie wykonuje co najmniej jednego z istotnych elementów aplikacji, takich jak np.: przekazanie instrukcji na temat zakładania, zdejmowania oraz pielęgnacji soczewek kontaktowych, wyjaśnienie wątpliwości pacjenta, rekomendacja płynu do pielęgnacji soczewek lub zaproponowanie wizyty kontrolnej**! Po drugie, należy edukować użytkowników soczewek poprzez zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z lekkomyślnego podchodzenia do doboru i kupna soczewek w niesprawdzonych źródłach. PSSK oferuje materiały na ten temat w formie wygodnych ulotek. Warto podkreślić, że właściciele salonów mogą otrzymać te materiały w formie wydrukowanej bezpłatnie od producentów soczewek. Co więcej, PSSK zaleca, by wywierali oni na tychże producentów presję w tym zakresie. Dlaczego? – Druk tych ulotek odbywa się w ten sposób, że co roku dwie lub trzy firmy kontaktologiczne kupują od PSSK dostęp do edycji ulotek edukacyjnych opracowanych przez PSSK (wspierając w ten sposób cele stowarzyszenia) i mogą je drukować w dowolnym nakładzie w danym roku. Na materiałach przygotowanych przez PSSK firma może zamieścić swoje logo. Ulotka zawiera zatem merytoryczne materiały PSSK, ale nakład jej finansuje dana firma. Dzięki temu firma kontaktologiczna może dotrzeć do klienta z fachową treścią, przygotowaną przez PSSK. Dlatego warto, by właściciele salonów mieli świadomość, że istnieje możliwość uzyskania bezpłatnych ulotek przygotowanych przez PSKK, i dostarczania ich do salonu optycznego przez producentów soczewek – wyjaśnia dr Skorupski.

Świadome i odpowiedzialne kształtowanie dobrych praktyk w zakresie doboru i sprzedaży soczewek kontaktowych to nie tylko kwestia solidarności z postawą promowania najwyższej jakości usług, lecz również gwarancja zwiększenia przychodów salonu optycznego. Dzięki edukowaniu klientów można osiągnąć ich przywiązanie do salonu oraz uruchomić system poleceń placówki wśród osób z najbliższego otoczenia klienta zadowolonego z profesjonalnych usług.

Przypisy:
*I. Potemska, S. Kropacz-Sobkowiak, R. Naskręcki „Stosowanie się do zaleceń przez użytkowników soczewek kontaktowych, profil społeczno-demograficzny oraz rozpoznawanie produktów na zdjęciu”. Praca magisterska obroniona na UAM, 2015.
**O. Pietrowicz, S. Kropacz-Sobkowiak, R. Naskręcki „Przyczyny porzucania soczewek kontaktowych w Polsce”. Praca magisterska obroniona na UAM, 2015.

Beata Pałac

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,278
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów, najnowsze trendy, sprzęt, teksty ekspertów, relacje z wydarzeń branżowych