Medycyna pracy

Wielu klientów salonów optycznych po raz pierwszy dowiaduje się o wadzie wzroku podczas wstępnych albo okresowych badań w przychodni medycyny pracy.


Zatrudnienie lekarza okulisty uprawnionego do wykonywania tego rodzaju badań może ułatwić pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie specjaliście dobrze wyposażonego miejsca pracy.

Wyposażenie gabinetu lekarza orzecznika zasadniczo nie różni się od wyposażenia miejsca pracy typowego diagnosty. Dobierając przyrządy diagnostyczne, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, ergonomię i czas trwania badania. Działy kadr niejednokrotnie kierują na badania grupy pracowników liczące co najmniej kilka osób, często znacznie więcej. Jeśli uwzględnimy klientów spoza medycyny pracy, okaże się, że maksymalne skrócenie czasu badania, przy zachowaniu wysokiej jakości i komfortu pracy lekarza, ma zasadnicze znaczenie. „Oblężony” gabinet i czas oczekiwania dłuższy niż kilkanaście minut może skutecznie zniechęcić klientów.

Lampa szczelinowa

Jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w gabinecie okulistycznym, służy do dokładnego oglądania wszystkich struktur oka. Lampy szczelinowe różnią się konstrukcją, zakresem regulacji powiększenia części mikroskopowej i źródłem światła. Tradycyjne lampy szczelinowe były wyposażane w żarówki halogenowe, obecnie coraz częściej spotyka się lampy z diodami LED. Mają one kilka istotnych zalet: długi czas eksploatacji, stabilne natężenie i barwa oświetlenia oraz niska temperatura pracy. Podczas badania odległość między twarzą pacjenta a źródłem światła jest niewielka, dlatego silnie nagrzewające się żarówki halogenowe mogą powodować pewien dyskomfort.
Zakup lampy szczelinowej sprawia, że oftalmoskop staje się w zasadzie zbędny, ale najlepiej uzgodnić to z lekarzami, którzy mają być zatrudnieni w gabinecie, bo wiele zależy od ich przyzwyczajeń.

Tonometr
|Pomiar ciśnienia śródgałkowego jest jednym z podstawowych badań. Powinien być wykonywany u każdego pacjenta, ponieważ umożliwia wykrycie wzrostu ciśnienia, towarzyszącego poważnym chorobom, na przykład jaskrze.
Pomiar ciśnienia w gałce ocznej może odbywać się jedną z dwóch metod. W pierwszej (i starszej) metodzie, kontaktowej, gałka oczna jest punktowo uciskana przez delikatną sondę.
W drugiej metodzie, bezkontaktowej, miejsce sondy zajmuje strumień powietrza skierowany na gałkę oczną. Tonometry bezkontaktowe są lepiej tolerowane przez pacjentów.
Spotyka się tonometry będące samodzielnymi urządzeniami albo przystawkami do innych przyrządów diagnostycznych, najczęściej do lampy szczelinowej.

Foropter

Zamiast klasycznej kasety z soczewkami i opraw uniwersalnych warto rozważyć zakup foroptera.Urządzenie zawiera zestaw soczewek, filtrów i pryzmatów, które mogą być zmieniane ręcznie albo automatycznie, często przy pomocy pilota. Badanie foropterem trwa krócej, urządzenie zajmuje niewiele miejsca, można je zamontować na ruchomych ramionach jako część wyposażenia unitu okulistycznego.

Optotypy

Dopełnieniem foroptera są tablice optotypów, rozpoznawanych przez pacjenta. W dobieraniu korekcji do dali papierowe tablice Snellena są zastępowane przez projektory albo wyświetlacze. Te nowoczesne rozwiązania mają kilka istotnych zalet. Można je zainstalować w pomieszczeniach o różnych wymiarach, ponieważ wielkość wyświetlanych optotypów może być dostosowana do rzeczywistej odległości między pacjentem a wyświetlaczem lub ekranem. Można wyświetlać losowo wybrane optotypy, dzięki czemu eliminuje się przekłamanie wyniku badania, spowodowane zapamiętywaniem przez pacjenta znaków umieszczonych w określonym miejscu tablicy.
Optotypy do bliży niezmiennie mają postać typowych tablic z wydrukowanym tekstem lub symbolami.

Autorefraktometr
Do podstawowych badań można zaliczyć również badanie refrakcji soczewki. Coraz częściej lekarze wykorzystują wielofunkcyjne urządzenia zautomatyzowane. W porównaniu z metodami tradycyjnymi mają one wiele zalet: obiektywizacja i automatyzacja pomiaru, skrócenie czasu badania, zminimalizowanie dyskomfortu pacjenta.
Zasadniczą funkcją autorefraktometru jest wyznaczenie refrakcji soczewki w wielu punktach. Nowoczesne urządzenia umożliwiają automatyczne wykonanie dodatkowych pomiarów, na przykład średnicy źrenicy, szacowanie różnicy refrakcji dla widzenia dziennego i nocnego, sprawdzenie akomodacji, wykonanie testu olśnienia.

Badanie kierowców

Niektórzy pracownicy są kierowani na dodatkowe badania okulistyczne, ponieważ pracodawca chce powierzyć im prowadzenie pojazdów służbowych. W takim przypadku nie ma znaczenia dopuszczalna masa całkowita pojazdu, orzeczenie muszą zdobyć nawet ci pracownicy, którzy będą prowadzili samochody osobowe. Pamiętając o tym, należy zapewnić lekarzowi możliwość wykonania badania odporności na olśnienie.
W wielu gabinetach można spotkać tradycyjne kabiny do badania odporności na olśnienie. Spore gabaryty utrudniają instalowanie tych urządzeń w gabinetach działających przy salonach. Dobrym rozwiązaniem są lekkie, przenośne testery widzenia, np. Visolite. Umożliwiają one wykonanie badania w każdym gabinecie, nawet wtedy, gdy jego powierzchnia jest bardzo ograniczona.
Lekarz badający kierowców oraz pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach pracy musi mieć możliwość wykonania badania widzenia stereoskopowego. Coraz częściej lekarze stosują w tym celu tablice, które pacjent ogląda przez specjalne okulary. Tablice są też tradycyjnie wykorzystywane do badania widzenia barw.
Planując wyposażenie gabinetu, zawsze warto omówić własne pomysły z lekarzem, z którym zamierzamy współpracować. Jakość i wydajność jego pracy zależy między innymi od przyzwyczajeń. Niewielki kompromis lub zmiana planów mogą znacznie usprawnić działanie gabinetu.

Warto rozważyć nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, zwłaszcza korporacjami. Zapewniając ich pracownikom kompleksową obsługę, obejmującą badanie wzroku i wykonanie okularów, można pozyskać klientów, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą regularnie wracali. Zdarza się, że pracodawcy oferują zwrot kosztów okularów do kwoty znacznie przewyższającej ustawowe minimum. Stwarza to szansę na zwiększenie grupy klientów zainteresowanych oprawami i szkłami korekcyjnymi ze średniej i górnej półki.

Piotr Kołaczek

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,278
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów, najnowsze trendy, sprzęt, teksty ekspertów, relacje z wydarzeń branżowych