Kwalifikacje niezbędne w pracy optyka

Praca optyka wymaga dużej precyzji i szerokiej wiedzy z zakresu wielu dziedzin. Optyk projektuje i wykonuje okulary oraz jednocześnie pełni funkcję sprzedawcy i doradcy klienta.

Jakie kompetencje powinna posiadać osoba, która wykonuje ten zawód? Nad jakimi aspektami swoich kwalifikacji należy pracować, by efekty pracy były coraz bardziej zadowalające?

Jak w każdym zawodzie, tak i w optyce najważniejsze jest ciągłe dokształcanie się. Idea uczenia się przez całe życie nigdzie jednak nie ma takiego znaczenia, jak w technice, która ewoluuje w bardzo szybkim tempie. Dlatego optycy zmuszeni są trzymać rękę na pulsie w zakresie nowoczesnych technologii optycznych, nowych rozwiązań doboru soczewek i okularów, czy obowiązujących na rynku trendów modowych w tym względzie. Z drugiej strony duża konkurencja na rynku usług optycznych sprawia, że równie istotne staje się ciągłe podwyższanie kwalifikacji w zakresie tak zwanych umiejętności miękkich (inaczej interpersonalnych), w skład których wchodzą m.in.: zdolność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywność, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientem, rozwiązywanie potencjalnych problemów, a także empatia oraz zdolność autoprezentacji. – Optyk jest zawodem szczególnym, bo oscyluje gdzieś na styku opieki zdrowotnej, wizażu i sztuki (niemalże) jubilerskiej – podkreśla Artur Ragan z Work Express Sp. z o.o. – Dlatego trzeba w tym fachu, poza umiejętnościami warsztatowymi i zdolnościami manualnymi, posiadać również umiejętności komunikacyjne, znajomość zasad badania potrzeb klienta oraz zmysł estetyczny. Z cech osobowościowych dodałbym jeszcze cierpliwość – najlepsi optycy wykazać się muszą dużym opanowaniem w stosunku do, niekiedy bardzo nietypowych, oczekiwań klientów – dodaje rzecznik prasowy Work Express.

Umiejętności twarde

Umiejętności twarde to kwalifikacje i wiedza, których uzyskanie jest niezbędne do wykonywania konkretnego zawodu. Ich potwierdzenie odbywa się poprzez uzyskanie dyplomu lub certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu. W przypadku optyków będzie to zatem tytuł licencjata lub inżyniera o specjalności optyka okularowa lub optometria, dyplom technika optyka uzyskany w toku kształcenia średniego lub dyplom mistrza w zawodzie optyk okularowy. Nabyte umiejętności powinny być stale rozwijane podczas pracy na danym stanowisku, zarówno poprzez zdobywanie doświadczenia, jak i poprzez odpowiednie szkolenia. Inną formą podnoszenia kwalifikacji są studia podyplomowe. W zakresie umiejętności twardych optycy mają wiele możliwości. W rozwoju kwalifikacji zawodowych pomocna jest Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO). Dla optyków zrzeszonych w cechach organizuje ona profesjonalne szkolenia, konferencje i targi branżowe. To wydarzenia na skalę całego kraju, przyciągające każdego roku setki optyków oraz większość firm obsługujących tę branżę. Konferencje i targi to niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy, poznania wszelkich nowinek optycznych oraz wymiany wzajemnych doświadczeń. To także miejsce nawiązywania cennych kontaktów handlowych, zapoznania się z nowościami na rynku, a także integracji wszystkich profesjonalistów działających w branży optycznej. W ramach cechów należących do KRIO organizowane są również liczne spotkania, na których zrzeszeni w nich optycy dzielą się między sobą praktyczną wiedzą, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej w tej trudnej i wymagającej branży. Optycy zrzeszeni w cechach, poprzez wzajemną sieć kontaktów, mają także możliwość zapoznania się z zestawem dobrych praktyk handlowych, które mogą sprawdzić się w ich zakładach optycznych. W przypadku przynależności do cechu nie do przecenienia jest też wzajemna pomoc w zakresie poruszania się w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów prawa. W pracy optyka śledzenie najnowszych trendów jest jednym z czynników determinujących sukces sprzedażowy. Do tego celu przyda się na pewno znajomość języków obcych. – Na pewno warto rozwijać ich znajomość, żeby nadążać za zmianami następującymi w technologii i wzornictwie. Dla wielu optyków znajomość angielskiego czy niemieckiego będzie też niezbędna w kontaktach z kontrahentami z zagranicy. Kompetencje językowe przydatne będą również w zakresie aktualizacji wiedzy technicznej – zauważa Artur Ragan z Work Express.

Umiejętności miękkie

Jak dowodzą badania, umiejętności miękkie, mimo że przez wiele lat niedoceniane, są jednym z kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania firmą, a także osiągania satysfakcjonujących wyników finansowych. Jak wiadomo, do podstawowych zadań optyka należy pomoc klientowi w wyborze oprawek okularowych, wykonanie szkieł według zaleconych parametrów, a następnie dopasowanie gotowych okularów, jeśli kupujący zgłasza taką potrzebę. To w dużej mierze od umiejętności sprzedażowych optyka zależy, czy klient zdecyduje się na zakup okularów czy soczewek akurat w jego zakładzie. Jakie umiejętności miękkie są kluczowe w przypadku tego zawodu? Odpowiada Iwona Mitros, Marketing Coordinator Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o. – Na pewno bardzo ważną kompetencją u optyka będzie komunikatywność i otwartość na pracę z ludźmi. Doradzanie klientowi w kwestii doboru oprawek i szkieł wymaga odpowiedniego nastawienia do pracy. Umiejętność pracy w zespole oraz wysoka kultura osobista na pewno będą mile widziane na takim stanowisku – zauważa ekspertka rynku pracy. Umiejętności autoprezentacji oraz właściwego podejścia do klienta to kwestie, które znakomicie pozwalają rozwijać specjalistyczne szkolenia zawodowe. Potwierdza to Artur Ragan z Work Express: Na pewno warto przynajmniej raz wziąć udział w szkoleniu z obsługi klienta. Najlepszy fachowiec nie rozwinie skrzydeł, jeśli nie potrafi dogadywać się z „drugą stroną” i w razie potrzeby przekonać do swojej koncepcji. Takie szkolenie pozwala stać się doradcą klienta, wzbudzać jego zaufanie, które z czasem zamienia się w lojalność. Optyk odpowiada nie tylko za zdrowy wzrok, ale i wizerunek swoich klientów (okulary to wszak element twarzy), więc zaufanie i długofalowe relacje mają tu kluczowe znaczenie – podkreśla.

Podobnie jak w przypadku każdego zawodu, aby osiągnąć sukces należy do pracy podejść z pasją i stale wykazywać się aktywną postawą. Przejawiać się to może zarówno w reagowaniu na zmiany zachodzące na rynku, dostosowywaniu swoich usług do panujących trendów, a także prezentowaniu indywidualnego nastawienia w stosunku do klientów. Liczy się przede wszystkim świadomość, że nauka zawodu trwa całe życie. Warto zatem inwestować w szkolenia, uczestnictwo w konferencjach czy targach, czy też aktywnie działać w lokalnym cechu optyków.

Beata Pałac

 

 

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,336
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.