Jak skutecznie zaistnieć na targach

Jednym z najlepszych sposobów na wypromowanie salonu optycznego jest uczestnictwo w branżowych targach, które, dobrze wykorzystane, pomogą wyposażyć właściciela salonu optycznego w narzędzia służące uzyskaniu znaczącej przewagi konkurencyjnej.

Specjaliści ds. marketingu są zgodni, iż sukces w biznesie opiera się na wiedzy konsumentów. Jeżeli firma nie jest wśród klientów rozpoznawalna, nie odniesie sukcesu. Innymi słowy, konsumenci zainteresowani zakupem okularów bądź soczewek nie będą szukać konkretnego salonu optycznego i porównywać jego oferty z innymi. Z badań wynika, że konsumenci najczęściej wybierają te salony, które są znane, widoczne i łatwo dla nich dostępne.

Przedstawiamy kilka wskazówek jak skutecznie zaistnieć na targach:

Uwaga

Aby przyciągnąć uczestników targów do stoiska poświęconego naszemu salonowi warto korzystać z typowych rozwiązań w postaci banerów, standów, roll-upów, prezentów, ale także mniej standardowych takich jak organizacja konkursów lub wprowadzenie interaktywnych elementów takich jak np. ekrany dotykowe do zbierania informacji o preferencjach klientów (wypełnienie ankiet). Dobrym pomysłem może też się okazać demonstrowanie oferowanych produktów w formie krótkich show, bądź przeprowadzanie aktywnej sondy wśród zwiedzających targi. Specjaliści od visual merchandisingu (ang. aranżacja przestrzeni handlowej) są zdania, że najlepszy efekt osiągniemy, gdy wybierzemy jeden motyw dominujący na stoisku i uczynimy go interesującym, zabawnym i wciągającym dla klientów. Zbyt duża ilość bodźców może okazać się dla zwiedzających przytaczająca i zniechęcająca. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że wyższy poziom zwiedzalności i ruchu na stoisku generują przyciągające wzrok znaki, ulotki, prasa tematyczna i atrakcyjne gadżety promocyjne.

Research

Równie ważne jak precyzyjne zaaranżowanie stoiska targowego, jest wybór odpowiedniej imprezy targowej w kontekście naszych potrzeb. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie analizy i selekcji branżowych wydarzeń targowych dostępnych na rynku (zarówno krajowym jak i międzynarodowym). Należy określić, które wydarzenia będą najbardziej odpowiednie w kontekście celi sprzedażowych, biznesowych i marketingowych, jakie stawia sobie nasz salon. Szczególną uwagę warto zwrócić na takie czynniki jak liczba przedsiębiorstw, które uczestniczą w danym wydarzeniu, średnia liczba zwiedzających (potencjalnych klientów), demografia uczestników wg funkcji pracy, i tak dalej. Jeśli to możliwe, można także przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami salonów optycznych, które wzięły udział w poprzednich edycjach danych targów i poprosić o ich opinie na temat wydarzenia. Nie można zapominać, że udział w targach jest kosztowny, co ma szczególne znaczenie dla budżetów małych salonów optycznych. W związku z tym wybór odpowiedniej imprezy targowej powinien być podyktowany przekonaniem, iż udział w niej przyniesie najwyższy możliwy zwrot z inwestycji.

Rejestracja

Po wyborze imprezy targowej najbardziej odpowiedniej względem naszych potrzeb, nie zwlekajmy z rejestracją udziału. Wielu organizatorów umożliwia łatwą i szybką rejestrację on-line, a niektórzy oferują rabaty przy odpowiednio wczesnym zgłoszeniu. Nie można także zapominać, że im szybciej zdecydujemy się na udział w danej imprezie tym większy wybór wolnych stanowisk wystawienniczych będziemy mieli do dyspozycji.

Cele

Przed imprezą targową warto zdefiniować konkretne cele, jakie chcemy osiągnąć poprzez udział w niej. Cele powinniśmy ustalić zarówno na poziomie firmy (salonu optycznego jako przedsięwzięcia biznesowego) oraz na poziomie wydarzenia targowego. W tym drugim przypadku należy cele w jasny sposób przedstawić do realizacji załodze, która obsługiwać będzie stoisko salonu podczas targów. Aby cele nie rozmyły się w trakcie przygotowań do targów warto stworzyć ich listę i oznaczyć je w zależności od stopnia ważności. Personel powinien aktywnie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej metod osiągania celi i samodzielnie inicjować rozwiązania. Przykładami celi może być np. zebranie określonej liczby ankiet dotyczących preferencji klientów przez załogę stoika, koordynacja określonej liczby pokazów handlowych lub weryfikacja określnej liczby stanowisk konkurencyjnych firm.

Promocja

Warto chwalić się uczestnictwem w targach branżowych, ponieważ powszechnie uznawane jest to za oznakę profesjonalizmu. Uczestnictwo w targach można promować poprzez bezpośrednie mailingi do obecnych klientów (lub grupy potencjalnych klientów), informowanie o tym fakcie na stronie internetowej salonu, a także poprzez branżowe blogi, portale i serwisy społecznościowe oraz wstawianie na stałe informacji na ten temat w podpisie e-maila (dzięki temu informacja o udziale w targach trafi do każdej osoby, z którą korespondujemy). Jeżeli planujmy zorganizowanie konkursu z nagrodami w trakcie targów, tę informację należy także promować poprzez wszystkie dostępne kanały komunikacyjne. W komunikatach medialnych warto zaznaczyć również gdzie dokładnie znajdować się będzie stoisko naszego salonu i w jaki sposób klienci mogą je łatwo odnaleźć.

Konkursy

Konkursy z nagrodami są znakomitym sposobem, aby przyciągnąć klientów do naszego stanowiska na targach. Podczas kampanii promującej uczestnictwo w targach warto zachęcać osoby znajdujące się grupie potencjalnych klientów do uczestnictwa w planowanym przez nas konkursie i tym samym do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów. Wybierając rodzaj nagrody w organizowanym konkursie najlepiej jest wybrać taką, która koresponduje z profilem firmy, oferowanymi produktami lub usługami; drugim rozwiązaniem jest sfinansowanie wartościowej nagrody, która wzbudzi szerokie zainteresowanie wśród potencjalnych klientów (nie każdy przedsiębiorca może sobie na to jednak pozwolić). Niezwykle istotnym jest, aby podtrzymywać kontakty pozyskane podczas targów. Tak zwany follow-up (ang. kontynuacja, uzupełnienie, dodatkowa akcja) polecany jest przede wszystkim wkrótce po zakończeniu targów.

Przygotowanie

Specjaliści podkreślają, że na targi należy przywieźć sporą ilość materiałów promocyjnych – to ważne, by w trakcie wydarzenia nie zabrakło fachowej literatury, broszur, wizytówek, gadżetów i prezentów. Zwykle właściciel jest w stanie oszacować ilość uczestników, którzy prawdopodobnie odwiedzą jego stoisko i tym samym przygotować odpowiednią ilość materiałów. Należy realistycznie założyć, że nie każdy uczestnik targów odwiedzi nasze stoisko. Czynnikiem, który często decyduje o sukcesie frekwencyjnym danego stoiska na targach jest personel reprezentujący daną firmę na tym wydarzeniu. W związku z tym bardzo ważnym jest, aby właściciel potrafił wzbudzić entuzjazm zespołu, który będzie reprezentował salon optyczny na targach. Należy upewnić się, że wyznaczone osoby dysponują szczegółowymi informacjami na temat salonu, oferowanych przez niego produktów i usług (zarówno obecnych jak i planowanych), a także posiadają wiedzę na temat najnowszych optycznych trendów rynkowych oraz znają zakres usług i ceny konkurencji. Dzięki temu personel będzie w stanie poprowadzić inteligentną rozmowę z potencjalnymi klientami, którzy posiadają fachową wiedzę (wszak inaczej nie wybraliby się na branżowe targi optyczne). Warto przeprowadzić krótkie szkolenie dla pracowników w zakresie skutecznych sposobów nawiązywania relacji z uczestnikami targów, aktywnego pozyskiwania klientów oraz weryfikacji działań konkurencji (ang. benchmarking).

Imprezy targowe dają szerokie możliwości w zakresie promowania firmy, marki, produktów i usług. Są one również doskonałym sposobem na interakcję z obecnymi i potencjalnymi klientami salonu optycznego. Niezwykle istotnym jest fakt, iż uczestnicy targów dedykowanych danej branży wykazują prawdziwe i szczere zainteresowanie produktami i usługami, które są tematem imprezy. Posługując się językiem marketingu stanowią oni dobrze sprofilowaną grupę docelową. Dlatego warto dobrze wykorzystać swój udział w targach, a najlepiej zrobić to planując i przeprowadzając przemyślane działania marketingowe.

Beata Pałac

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,336
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.