HOYA VISION CARE uruchamia platformę zrównoważonego rozwoju „ONE VISION”

Hoya Vision Care wprowadziła program zrównoważonego rozwoju pod nazwą „One Vision”.

Program jest częścią strategii korporacyjnej został opracowany myślą realizacji ambicji spółki, aby stać się bardziej świadomą organizacją uwzględniać długoterminowe konsekwencje podejmowanych decyzji oparciu trzy filary: „Środowisko”, „Społeczność” „Miejsce pracy”, powodzeniem realizowane spółce od ponad roku.

obliczu rosnących konsekwencji globalnej zmiany klimatu firma HOYA Vision Care podejmuje kluczowe, oparte na podstawach naukowych działania, które ramach filaru „Środowisko” obejmują:

  1. Zmniejszenie emisji CO2: (a) znaczne zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie wydajności poprzez globalne działania operacyjne; (b) cel główny, jakim jest pozyskiwanie 100% energii ze źródeł odnawialnych najpóźniej do 2040 r., oraz cel pośredni – pozyskiwanie 60% energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r.
  2. Zapobieganie powstawaniu odpadów: (a) znaczące ograniczenie wpływu na środowisko zużycia wody, wykorzystywanej procesie produkcji, oraz (b) programy mające na celu ograniczenie, ponowne wykorzystanie recykling opakowań kompleksowym łańcuchu dostaw.
  3. Ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo higienę pracy pracowników: HOYA przestrzega norm ISO 14001 45001.

HOYA dąży do poprawy jakości życia poprzez zapewnienie każdemu równych szans na dobre widzenie. Filar „Społeczność” będzie koncentrować się na zmniejszeniu luki dostępie do ochrony wzroku, która według szacunków obejmuje 2,2 mld osób wadami wzroku lub niewidomych. Według przeprowadzonego niedawno badania Global Eye Health prawie połowie tych przypadków można zapobiec lub je wyeliminować, zapewniając odpowiedni dostęp do specjalistów ochrony wzroku. Za pośrednictwem lokalnych inicjatyw HOYA będzie promować przesiewowe badania wzroku zapewniać okulary osobom znajdującym się trudnej sytuacji. Zespoły będą również brać udział inicjatywach związanych ze Światowym Dniem Wzroku.

Pierwszym działaniem związanym filarem „Społeczność” było zapoczątkowanie przez HOYA 2022 r. trzyletniego partnerstwa Orbis International, wspierającego misję firmy poprzez zapewnianie społecznościom na całym świecie dostępu do interwencji ratujących wzrok. Do 2025 r. ramach programu sponsorowanego przez firmę HOYA zostanie przebadanych ponad 500 000 dzieci.

Filar „Miejsce pracy” będzie koncentrować się na tworzeniu kultury przywództwa opartej na zrównoważonych wartościach, które pozwolą przyciągać promować utalentowanych pracowników oraz będą sprzyjać osiąganiu doskonałych wyników przez różnorodne zespoły inkluzywnym środowisku pracy.

Kilka inicjatyw tego obszaru już zostało wdrożonych; wśród nich znajduje się korporacyjna platforma edukacyjna dostępna na żądanie, zawierająca ponad 16 000 kursów 13 językach, która umożliwia utalentowanym pracownikom rozwój zawodowy wewnątrz spółki oraz pozwala zwiększać ich szanse na karierę poprzez tworzenie wewnętrznego rynku ofert pracy.

– Celem obejmującego trzy filary programu zrównoważonego rozwoju One Vision jest kwestia wpływu, jaki za pośrednictwem naszych pracowników społeczności mamy na świat planetę jako firma, oraz zapewnianie, że wszystkie aspekty naszej działalności biznesowej są realizowane sposób zrównoważony odpowiedzialny – oświadczył Alexandre Montague, CEO HOYA Vision Care. – Będąc firmą działającą globalnie, mamy obowiązek koncentrować się na zmianach klimatu oraz współpracować ze społecznościami, których prowadzimy działalność, oferując im coś od siebie, włączając to zmniejszanie luki dostępie do ochrony wzroku. Jednocześnie chcemy również budować silny, wysoce wykwalifikowany zespół, którego członkowie będą mieć wiele możliwości rozwoju zawodowego, zapewniającego stabilną przyszłość. Jesteśmy podekscytowani możliwością kontynuowania naszej podróży ramach programu One Vision.

HOYA Vision Care co roku będzie informować postępach realizacji programu One Vision za pośrednictwem sprawozdania dotyczącego zrównoważonego rozwoju, wydawanego przez Grupę HOYA.

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,547
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.