Doskonalące Warsztaty Optometryczne

Pomorski Cech Optyków w Gdańsku zaprasza do udziału w Doskonalących Warsztatach Optometrycznych. Kurs skierowany jest do osób, które potrafią przeprowadzić badanie refrakcji i zamierzają pogłębić wiedzę z zakresu widzenia obuocznego.

Na zajęciach prowadzonych w małej grupie, z możliwością indywidualnych konsultacji z prowadzącym – Piotrem Wroną odpowiemy na pytania, jak rozpoznać i skorygować widzenie obuoczne.

Program szkolenia:
pryzmaty i ich zastosowanie
heteroforie, heterotropie – badanie i sposoby korekcji
zależność między akomodacją a konwergencją
cover test (obiektywny, subiektywny, pryzmatyczny )
praktyczne wykorzystanie dostępnych testów
Czas trwania:
32 godziny zajęć (2 spotkania weekendowe,
co dwa tygodnie, 4 dni po 8 godzin lekcyjnych)

Terminy zjazdów:
14 – 15.11.2020 r.
28 – 29.11.2020 r.

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2,
siedziba Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MiŚP, sala nr 216

Koszt uczestnictwa:
690 zł dla osób zrzeszonych w PCO
890 dla pozostałych uczestników

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania www.pco.net.pl – zakładka materiały do pobrania) na adres pomorski.cech@wp.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu każdy uczestnik zostanie powiadomiony indywidualnie.
Szczegóły: tel. 609 146 000 oraz 602 474 607
W związku z pandemią koronawirusa zostaną przez nas podjęte środki mające zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik
2,322
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.