B.I.G. NORM™

Po ponad 10 latach badań biometrycznych prowadzonych w Rodenstock jesteśmy gotowi na stworzenie nowej normy w dziedzinie soczewek progresywnych.

B.I.G. NORM™ pozwoli na zwiększenie poziomu biometrycznej precyzji w wyliczaniu parametrów soczewki, nawet jeśli na recepcie dostępne są tylko standardowe wartości.

Firma Rodenstock została założona przez Josefa Rodenstocka 1877 r. Priorytetami założyciela były najwyższa jakość produktów oraz doskonałe dopasowanie do potrzeb klientów. To założenie się nie zmieniło – Rodenstock także dzisiaj rozwija technologię, dzięki której nawet soczewki produkowane seryjnie spełniają szczególne wymagania ich użytkowników znacznie większym stopniu niż soczewki innych producentów.

Odpowiednie zaplecze

Rodenstock posiada manufakturę, której wytwarza soczewki odpowiadające indywidualnym, często bardzo szczególnym potrzebom pacjentów okulistycznych ze skomplikowanymi wadami refrakcji. Tworzy też rozwiązania dla profesjonalistów wykonujących zawody wymagające doskonałego widzenia specjalnych warunkach, takich jak m.in. chirurdzy piloci, dla których strefa ostrego widzenia, zwłaszcza przypadku soczewek progresywnych, powinna być inna niż standardowa (trzeba wziąć pod uwagę, np. to że piloci obsługują przyrządy znajdujące się niewielkiej odległości od oczu, górnej części pola widzenia).

Właściwe materiały i ciągły rozwój technologiczny

Doskonałe rezultaty osiągane produkcji indywidualnej motywują firmę Rodenstock do poszukiwania metod technologii, dzięki którym mogłaby zaoferować wszystkim odbiorcom soczewki maksymalnie zbliżone do soczewek projektowanych indywidualnie. Zasadniczą rolę odgrywają tutaj dwa czynniki: wysoka precyzja wykonania oraz dopasowanie soczewki do parametrów biometrycznych oczu klienta.

Najwyższa jakość produkcji jest sprawą oczywistą naturalnym celem od początku istnienia firmy – od 140 lat Rodenstock używa materiałów najlepszej jakości oraz narzędzi doskonałej precyzji. Opracowuje własne rozwiązania dziedzinie inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania oraz diagnostyki okulistycznej.

Firma zawdzięcza swój sukces bezkompromisowej jakości, której nie udałoby się zapewnić bez osobistego wkładu doskonałych specjalistów, mistrzów swoich dziedzinach. ciągu 140 lat istnienia firma zgromadziła potężny kapitał wiedzy, doświadczenia, unikalnych rozwiązań kultury pracy.

Najważniejszy jest klient

Żeby pełni wykorzystać potencjał firmy, trzeba było opracować metody rozpoznawania potrzeb klientów. przypadku optyki okularowej oznacza to precyzyjne pomiary właściwości gałki ocznej: jej refrakcji, kształtu wymiarów. Wprawdzie anatomia narządu wzroku przedstawia typowe wartości tych parametrów, ale są to dane uśrednione, opierające się na badaniu dużych grup pacjentów. Tymczasem zmienność osobnicza jest znaczna, dlatego użycie wartości uznawanych za typowe nie pozwala na osiągnięcie optymalnej korekcji bardzo wielu osób.

Skaner DNEye® oraz soczewki B.I.G. EXACTTM

Najczęstszymi oznakami nieprecyzyjnego doboru soczewek okularowych są problemy adaptacją do okularów, ograniczenie strefy ostrego, idealnego widzenia
do środka soczewki oraz rozmycia zniekształcenia obrazu przy
krawędzi soczewki.

Rodenstock ma rozwiązanie: trójwymiarowy skan za pomocą skanera DNEye®. Urządzenie bada parametry oka, uwzględniając na jego powierzchni ponad 7000 punktów pomiarowych. Dzięki tak dużej ilości pomiarów odwzorowanie modelu oka jest niesłychanie precyzyjne.

Dokładny model oka wraz wynikami tradycyjnych badań umożliwiają zaprojektowanie wykonanie soczewek niemal idealnie odpowiadających właściwościom optycznym oka. Tak powstają soczewki B.I.G. EXACT™. Oczy błyskawicznie przyzwyczajają się do nowych okularów, kontrast, wrażenie naturalnego widzenia postrzeganie barw nie mają sobie równych. Największą korzyść zastosowania tej metody odnoszą pacjenci używający soczewek progresywnych.

Biometria oka połączona technologią kształtowania powierzchni soczewki okularowej na podstawie modelu gałki ocznej zapewnia doskonałe wyniki, ale ma też pewne ograniczenia. Przede wszystkim pacjent musi mieć możliwość wykonania badania skanerem DNEye®. Są one dostępne salonach optycznych współpracujących Rodenstock.

Indywidualne rozwiązanie na miarę każdego

Rodenstock jest firmą, której zależy na zdrowiu dobrym samopoczuciu ludzi. Jakość widzenia jest jednym podstawowych czynników wpływających na jakość życia warunkujących możliwość wykonywania wielu zawodów. tego właśnie powodu Rodenstock poszukiwał skutecznych metod korekcji wzroku, które będą dostępne dla każdego. Tym razem pomocą przyszły nowoczesne technologie wywodzące się informatyki matematyki, wśród nich analiza wielkich zbiorów danych sztuczna inteligencja.

Big data w służbie oku – B.I.G. VISION®

Rodenstock dysponuje jedną największych, być może największą branży bazą danych, która zawiera wyniki ponad 500 000 precyzyjnych pomiarów biometrycznych oczu wykonanych skanerem DNEye®. Postanowiono wykorzystać ten zbiór do znalezienia korelacji między właściwościami anatomicznymi oka (tym jego długością) wynikami tradycyjnych pomiarów wykonywanych każdym gabinecie okulistycznym lub optometrycznym. Cel był jeden: stworzenie narzędzia, dzięki któremu, dysponując ograniczoną liczbą danych pacjencie, można dokładniej niż dotychczas opisać budowę jego oka, tym samym
uzyskać podstawy do precyzyjnego doboru soczewki. ten sposób powstały nowe soczewki B.I.G. VISION®, które można było udostępnić szerokiej grupie pacjentów.

B.I.G. NORM™

Analiza tak obszernego zbioru danych poszukiwanie korelacji między „kanonicznymi” parametrami (sfera, cylinder, oś, pryzma) rzeczywistymi cechami anatomicznymi oka była możliwa dzięki zastosowaniu algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję. rezultacie udało się opracować nową normę służącą do wyznaczania wysokim prawdopodobieństwem tak istotnych parametrów, jak np. długość gałki ocznej.

Dotychczasowa norma przyjmowała uśrednioną długość gałki ocznej: 24 mm. rzeczywistości różnych pacjentów gałka oczna może mieć długość od ok.
20 do nawet 30 mm. Przyjęcie średniej wartości przypadku pacjenta, którego oczy mają długość różniącą się od niej kilka milimetrów, sprawia, że punkt skupienia promieni światła po przejściu przez układ „soczewka korekcyjna – soczewka oka”, wypada przed albo za siatkówką.
Uniemożliwia to uzyskanie doskonałej jakości widzenia mimo pozornej
zgodności okularów receptą.

Uwzględniając kształt rogówki, moc sferyczną rogówki, promień źrenicy, grubość soczewki oka wiele innych parametrów, udało się rozpoznać korelacje, dzięki którym cztery podstawowe parametry umieszczane na zwykłych receptach umożliwiają określenie prawdziwej długości gałki ocznej. Dzięki temu można wyeliminować wiele niedoskonałości dopasowaniu soczewki do oka konkretnego pacjenta. Jednocześnie precyzja ta jest dostępna dla wszystkich pacjentów, także tych, którzy nie mają dostępu do gabinetów wyposażonych skanery DNEye®. ten sposób udało nam się zrealizować jedno naszych marzeń: B.I.G. Vision® for all!

Skuteczność nowej metody Rodenstock potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych na dużej grupie użytkowników okularów. Porównano nich biometryczną dokładność 2600 nowych soczewek B.I.G. NORM™, wyprodukowanych wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dokładnością 2600 standardowych soczewek progresywnych, wykonanych oparciu standardowe wartości na recepcie. Wyniki zewnętrznego badania na użytkownikach przeprowadzonego we współpracy Uniwersytetem Nauk Stosowanych Monachium są jednoznaczne:

 • Zmniejszone aberracje peryferyjne
  95% przypadków;
 • Zmniejszony efekt „pływania” obrazu 97% przypadków;
 • Szersza strefa progresji soczewce
  96% przypadków;
 • Zmniejszone aberracje przy widzeniu daleka 89% przypadków.

kolei wyniki wewnętrznej analizy porównawczej Rodenstock, dotyczącej właściwości soczewek B.I.G NORM™ zestawieniu właściwościami soczewek zgodnych ze starą normą, dowodzą, że:

 • 94% badanych zauważyło poszerzenie strefy progresji soczewce;
 • 97% badanych zauważyło zmniejszenie aberracji przy widzeniu daleka;
 • 97% badanych zauważyło zmniejszenie aberracji peryferyjnych;
 • 91% badanych zauważyło zmniejszenie efektu „pływania” obrazu.

Dzięki powszechnej dostępności nowe soczewki B.I.G. VISION® mogą znacznie poprawić jakość życia wielu osób, nie wprowadzając żadnych komplikacji ani utrudnień. Nawet standardowa recepta pozwoli uzyskać wyraźnie lepszą jakość soczewki.

https://www.rodenstock.com/

Polecamy

Cover for Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów
2,557
Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn Optyk Polski - branżowy dwumiesięcznik dla profesjonalistów

Magazyn branżowy dla optyków, optometrystów. Trendy, soczewki, sprzęt, teksty ekspertów, wydarzenia.