Właściwa diagnoza to połowa sukcesu

Wczesne rozpoznanie wszelakich zaburzeń ruchowych, społecznych, intelektualnych, także obrębie zmysłów dziecka jest podstawą jego optymalnego rozwoju osiągania sukcesów ciągu całego przyszłego życia.

Będzie to jednak możliwe tylko przypadku postawienia kompetentnej, rzetelnej całościowej diagnozy jego możliwości, umiejętności zdolności.

Słowo diagnoza (grec. diagnosis – „rozpoznanie”) kojarzone jest głównie badaniem lekarskim zakończonym pewnym wynikiem, ponieważ termin ten został zaczerpnięty medycyny, dopiero później zaadaptowany dla potrzeb innych nauk. Oznacza to, że diagnoza zaburzeń rozwoju dziecka inaczej jest formułowana przez lekarzy, inaczej przez przedstawicieli innych nauk. Rzetelna diagnoza powinna obejmować nie tylko rozpoznanie zaburzenia, ale zawierać wskazania terapeutyczne oraz prognozowanie określać kierunek pracy dzieckiem pod kątem optymalnego postępu rozwoju.

Interdyscyplinarna wielopłaszczyznowa diagnoza

tym miejscu nasuwają się wnioski, że diagnoza taka powinna być interdyscyplinarna wielopłaszczyznowa, stanowiąc wynik ścisłej współpracy wielu specjalistów. Tak szeroko pojęty proces diagnostyczny powinien mieć na uwadze szerokie, wielokontekstowo osadzone poznanie możliwości dziecka ujęciem różnych perspektyw, uwzględnieniem analizy zebranych danych, które są warunkiem koniecznym najlepszego optymalnego wykorzystania potencjału badanej jednostki.
Warto mieć zatem na uwadze, że powyższym ujęciu diagnoza interdyscyplinarna jest punktem odniesienia dla działań modyfikacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych rehabilitacyjnych, dlatego diagnoza optometryczna nie powinna ograniczać się wyłącznie do samego narządu wzroku, ale odnosić się również do uwarunkowań psychopedagogicznych oraz rozwoju sensoryczno- motorycznego dziecka. Jest to bardzo ważne, ponieważ każda diagnoza jest punktem wyjścia dalszych poczynań procesie edukacyjnym rehabilitacyjnym dziecka.

Rozpoznanie ograniczeń zaburzeń wzrokowych dziecka

kontekście nowej na rynku specjalistycznym książki pt. „Aktywność ruchowa dzieci słabowidzących niewidomych” wydawnictwa „Ćwiczę Oko” warto wziąć pod uwagę, że diagnoza poradni okulistycznych czy gabinetów optometrycznych nie przekłada się jedynie na bardzo złożony proces nauki czytania pisania, którym jedną podstawowych ról odgrywa narząd wzroku. Rozpoznanie ograniczeń zaburzeń wzrokowych dziecka rzutuje również na jego jakże niezbędną życiu aktywność fizyczną.
Jednym nadrzędnych zadań Państwa, jako osób pracujących pacjentami dysfunkcyjnymi wzrokowo, powinno stać się szczegółowe uświadomienie im zagrożeń płynących prowadzenia siedzącego trybu życia braku aktywności ruchowej.
Dziecko dysfunkcją wzroku jest bardziej narażone na urazy, ale nie można popaść przesadę zabraniać maluchowi wszelkiej aktywności. Rodzicielski nadmierny lęk bezpieczeństwo dziecka ograniczanie tego powodu jego działań uniemożliwia mu prawidłowy rozwój. Potrzeba ruchu jest integralną cechą dziecka musi ono ją realizować dla zdrowia fizycznego psychicznego. Oczywiście dziecko problemem wzroku wymaga większej cierpliwości oraz poświęconego czasu, by nie bało się poruszać by aktywność ruchowa była niespodzianką przygodą, nie urazem strachem. Tak naprawdę zwykle to strach nas – rodziców czy specjalistów – skłania do ograniczania dziecka. Dlatego warto wspomóc rodzica rozprawieniu się jego własnymi lękami zachęcić, by zamienił je na zdrowy rozsądek przede wszystkim nauczył się, jak kwestiach ruchowych wspomóc (nie wycofywać!) swoje dziecko niepełnosprawnością wzrokową.

Podejście interdyscyplinarne

Interdyscyplinarna, opierająca się wielu specjalistów diagnoza jest tak ważna, ponieważ katalog ćwiczeń ruchowych zabronionych przy głębokiej niepełnosprawności wzrokowej jest stosunkowo krótki, ale konieczny do respektowania. Zdarza się niestety, że dwaj różni specjaliści wzrokowi, wypowiadając się stosunku do tego samego dziecka, opiniują możliwość podejmowania przez niego wysiłku ruchowego odmienny sposób. Trzeba zdać sobie sprawę tego, że asekuracyjna postawa czy to lekarzy, czy samych rodziców tylko pozornie działa „dla dobra dziecka”. Dziecko, już pokrzywdzone przez chorobę, ma znacznie okrojone możliwości rozwojowe poprzez wzbranianie mu zaspokojenia jednego podstawowych bodźców, jakim jest ruch. Ponadto, mając do czynienia sytuacją, której takiego dziecka stwierdzi się dodatkowo wadę postawy, jest to tym bardziej niewłaściwe. Pamiętajmy zatem, że bezwzględnie należy wyznaczyć jednomyślne stanowisko dotyczące udziału dziecka kłopotami wzrokowymi zajęciach ruchowych.

Ćwiczenia dla dzieci głębokimi dysfunkcjami wzroku

Wszystkie ćwiczenia powodujące nagłe zmiany ciśnienia, skłony przód i w tył oraz te, których głowa znajduje się nisko, to tylko kilka spośród zabronionych ćwiczeń dla dzieci głębokimi dysfunkcjami wzroku. pozostałych nich, jak również znaczeniu ruchu życiu dzieci dysfunkcyjnych wzrokowo, ich rozwoju motorycznym zaburzonym poprzez ograniczenia wzrokowe oraz wiele innych cennych informacji znajdą Państwo książce Wydawnictwa ĆWICZĘ OKO pt. „Aktywność ruchowa dzieci słabowidzących niewidomych od pierwszych miesięcy życia”. Pozycja ta, mimo że specjalistyczna, napisana jest prostym, zrozumiałym językiem, co daje Państwu jako specjalistom wzrokowym możliwość delegowania zasad postępowania na rodzica. Ważne bowiem, żeby nie tylko interdyscyplinarna była sama diagnoza dziecka, lecz również by zbieżne były oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Przygotować dziecko do drogi, nie drogę dla dziecka

Potrzeba zatem, by prócz kompleksowej diagnozy budzić świadomość rodzica, zachęcać do kontynuacji zaleconych ćwiczeń wzrokowych domu oraz ukierunkować specjalne podejście do dziecka dysfunkcyjnego wzrokowo szkole. Tylko łącząc siły diagnostyczno-terapeutyczne, możemy oczekiwać optymalnego dostosowania dziecka do życia, zgodnie mottem przewodnim przywołanej książki: „Naszym zadaniem jest przygotować dziecko do drogi, nie drogę dla dziecka”.

Aneta Bester
Oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeutka dzieci ze spektrum autyzmu

Polecamy