Bausch + Lomb

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

www.bausch.com.pl 

kontakt

Adres do korespondencji:
VP Valeant Sp. z o.o. Sp. j.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Tel: +48 22 627 28 88
Fax: +48 22 627 28 89

e-mail: visioncare@valeant.com

 

Kontakt do Biura Obsługi Klienta (dla klientów biznesowych):
Centrum Dystrybucyjne Panattoni Europe
ul. Kosztowska 21
41-401 Mysłowice

Tel: 0 801 080 023

e-mail: visioncare@valeant.com

www.bausch.com.pl