FILTRY PRZECIWMIGRENOWE COMFORT

W ostatnim czasie rośnie popularność filtrów, które można stosować w sytuacjach znajdujących się do tej pory poza obszarem zainteresowań specjalistów od optyki okularowej. Mam tu na myśli filtry przeciwmigrenowe i pokrewne im grupy. Postaram się wyjaśnić, czym one są i jak można je stosować.

Często, gdy myślimy filtrach wpływających na światło widzialne, mamy na myśli filtry krawędziowe, powszechnie stosowane pacjentów różnymi schorzeniami siatkówki oraz przy światłowstręcie. Jednakże filtry krawędziowe różnią się dość znacznie od omawianej tym artykule rodziny filtrów.

Filtry przeciwmigrenowe

Filtry przeciwmigrenowe należą do grupy filtrów spektralnych, które, przeciwieństwie do krawędziowych, nie adsorbują całkowicie światła wyższej częstotliwości, działają wybiórczo różnych pasmach. Dla lepszego zobrazowania przedstawiam ich zakres działania zobrazowany na podstawie spektrometru, Generalnie kwestii ich działania najwięcej zwolenników ma hipoteza tłumacząca ich działanie jako ograniczenie określonych częstotliwości światła powodujących nadmierne pobudzenie neuronów kory wzrokowej powodujących ból iluzje optyczne.

Skuteczność filtrów spektralnych

przypadku migren obserwuje się silny światłowstręt generalnie nadwrażliwość na światło. Co więcej, niektóre rodzaje światła mogą wywołać atak migrenowy. Przeprowadzone badania wykazały skuteczność stosowania filtrów spektralnych terapii migren dość wysoką skutecznością, ograniczając ilość ataków migrenowych 6,2 do 1,6 miesięcznie. przypadku migren oprócz filtra różowego (480 nm) zastosowanie znajduje filtr szafirowy (działający zakresie 620 nm). Jest to rozwiązanie warte uwagi, ponieważ jest prostym niedrogim środkiem pomocniczym mogącym przynieść ulgę pacjentom chronicznych migrenach. Ten sam filtr znalazł też zastosowanie przypadku pacjentów blefarospazmem
(skurczem powiek).

Szerokie zastosowanie

Innym zastosowań, których szczególnie można zaobserwować skuteczność działania omawianych filtrów, są wstrząśnienia mózgu łagodzenie efektów poudarowych. Wiele przeprowadzonych badań tego zagadnienia wykazało zarówno zwiększenie prędkości czytania, jak zmniejszenie ilości popełnianych błędów , także poprawę fiksacji. Szczególnie warto zwrócić uwagę na efektywność stosowania tego rozwiązania przypadku wstrząśnień mózgu. Jak już wcześniej wspomniałem, najbardziej akceptowalną teorią tłumaczącą działanie filtrów jest zmniejszenie aktywności kory wzrokowej poprzez ograniczenie określonych długości fal, jak również zmniejszenie jasności, co ułatwia pracę mózgu po doznanym urazie. Warto też zwrócić tym miejscu uwagę, że samo zastosowanie przyciemnienia formie naturalnego barwienia nie przynosi takiego efektu jak użycie filtra kolorów. Oprócz takich zastosowań jak wymienione, filtry te można też wykorzystywać pacjentów dysleksją, także niektórych przypadkach pacjentów jaskrą, zwyrodnieniem barwnikowym retinopatią cukrzycową. Każdy kolorów filtra występuje 3 natężeniach.

Nowe możliwości

Myślę, że wielu Czytelników może zainteresować fakt, że dzięki tej rodzinie filtrów otwierają się zupełnie nowe możliwości dla pacjentów, którzy do tej pory nie byli uznawani za pacjentów okulistycznych, lecz kwalifikowani jako neurologiczni, ponieważ skuteczność proponowanych rozwiązań daje szansę na udzielenie pomocy wielu grupom osób.

 

Sebastian Nowakowski

specjalista ds. pomocy optycznych

Polecamy